Sist oppdatert juni 2022

Denne informasjonsteksten beskriver behandlingen av personopplysninger for:

 • Konsulenter som utfører oppdrag for NCC enten gjennom eget selskap (f.eks. enkeltpersonforetak) eller ved at arbeidsgiveren din leverer konsulenttjenester til NCC.
 • Innleid personale.
 • Medarbeidere hos NCCs underentreprenører

Med personopplysninger menes informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere deg, f.eks. navn eller IP- adresse.

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

Selskapet i NCC-konsernet der du er engasjert som konsulent eller innleid personale, eller hvis du er ansatt hos en underentreprenør, er det NCC-selskapet som har engasjert arbeidsgiveren din, som er behandlingsansvarlig i samsvar med denne informasjonsteksten.

Hvor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger fra:

 • Deg. Vi samler inn personopplysningene du selv gir oss, f.eks. i forbindelse med kommunikasjon.
 • Din arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Vi samler inn personopplysninger om deg som arbeidsgiver eller oppdragsgiver deler med oss, for eksempel for å håndtere oppdraget i NCC.
 • Pårørende og andre nærstående. I forbindelse med en ulykke, sykdom eller lignende hendelse kan vi samle inn personopplysninger om deg som dine pårørende eller nærstående gir oss.
 • Konsernselskaper. Selskapene i NCC-konsernet samarbeider med hverandre og kan, f.eks. i forbindelse med kommunikasjon, dele opplysninger seg imellom.
 • Eksterne personer. Vi kan også samle inn personopplysninger om deg fra eksterne personer som oppgir personopplysningene dine til oss, f.eks. i forbindelse med kommunikasjon.
 • Offentlig tilgjengelige informasjonskilder. Ved engasjement kan vi også samle inn personopplysninger fra offentlig tilgjengelige informasjonskilder, f.eks. fra sosiale medier eller offentlige registre.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Hvilke personopplysninger vi deler personopplysningene dine med avhenger av hvordan du samhandler med oss. Vi samler bare inn personopplysningene vi trenger, hovedsakelig i følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identitetsopplysninger. Opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg, for eksempel navnet ditt.
 • Kontaktinformasjon. Opplysninger som gjør det mulig å kontakte deg, f.eks. adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Kompensasjonsinformasjon. Opplysninger vedrørende kompensasjonen for oppdraget, f.eks. timepris og utført arbeid.
 • Faktureringsinformasjon. For eksempel betalingsvilkår, kostnadssted eller referansenummer, antall timer, involvert personale.
 • Profilinformasjon. Opplysninger om profilen din, f.eks. kjønn, alder, opplysninger om nåværende arbeidsgiver eller oppdragsgiver.
 • Kompetanseinformasjon. Opplysninger om din kompetanse, f.eks. utdanning, yrkeserfaring, språkkunnskap og sertifiseringer.
 • Bilde- og lydmateriale. Opplysninger som bildet og stemmen din som er fotografert eller tatt opp, f.eks. fotografi, film eller lydopptak.
 • Kommunikasjon. Innhold i kommunikasjon med oss, f.eks. innhold i e-postmeldinger.
 • Logginformasjon. Opplysninger i logger, f.eks. tilgangslogger i IT-systemene våre.
 • Hendelsesdata. Opplysninger om en hendelser, for eksempel type hendelse, tidspunkt, sted og informasjon om selve hendelsen.

Hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysninger, kan vi i enkelte tilfeller også samle inn og behandle andre typer personopplysninger.

Til hvilke formål og med hvilket rettslig grunnlag bruker vi personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene dine blant annet til å håndtere oppdraget, evaluere og følge opp avtaler, administrere og dokumentere virksomheten, i forbindelse med kommunikasjon, for å oppfylle rettslige krav og gjeldende lovgivning.

Les mer nedenfor om hvorfor vi bruker personopplysningene dine i ulike tilfeller. All behandling av personopplysninger trenger ikke gjelde for deg, men hvilken behandling du omfattes av avhenger av hvordan du samhandler med oss og om du er konsulent, innleid personale eller ansatt hos underentreprenør.

Administrere oppdraget

Vi bruker personopplysningene dine til å administrere oppdraget, for eksempel til å registrere grunnleggende opplysninger om deg, administrere brukerkontoer og arbeidsverktøy, og til å kommunisere med samme formål.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Identitetsopplysninger, inkl. personnummer
 • Kommunikasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Oppfyllelse av avtale. Hvis oppdragsavtalen er inngått med deg, gjennomfører vi behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet med støtte fra oppdragsavtalen.

Legitim interesse. Hvis oppdragsavtalen er inngått med arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren din, utføres behandlingen for å ivareta vår og din arbeidsgivers eller oppdragsgivers legitime interesse av å administrere oppdraget.

Behandlingen av personnummer er nødvendig for det aktuelle formålet, dvs. for å administrere oppdraget og verifisere identiteten din.

Fakturering

Vi bruker personopplysningene dine i forbindelse med fakturering av utførte oppdrag, f.eks. for å kunne beregne og utbetale kompensasjon samt for å kommunisere til samme formål.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Identitetsopplysninger, inkl. personnummer
 • Kommunikasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Oppfyllelse av avtale. Hvis oppdragsavtalen er inngått med deg, gjennomfører vi behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet med støtte fra oppdragsavtalen.

Legitim interesse. Hvis oppdragsavtalen er inngått med din arbeidsgiver eller oppdragsgiver, skjer behandlingen for å ivareta vår og din arbeidsgivers eller oppdragsgivers legitime interesse av å administrere fakturering.

Behandlingen av personnummer er nødvendig for det aktuelle formålet, dvs. for å administrere oppdraget og verifisere identiteten din.

Lede og fordele arbeidet

NCC behandler personopplysningene dine for å kunne lede og fordele arbeidet du utfører i oppdraget.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon
 • Faktureringsinformasjon

Oppfyllelse av avtale. Hvis oppdragsavtalen er inngått med deg, gjennomfører vi behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet med støtte fra oppdragsavtalen.

Legitim interesse. Hvis oppdragsavtalen er inngått med din arbeidsgiver eller oppdragsgiver, skjer behandlingen for å ivareta vår og din arbeidsgivers eller oppdragsgivers legitime interesse av å lede og fordele arbeidet i oppdraget ditt.

Kompetanseutvikling

NCC behandler personopplysningene dine for å tilby og gjennomføre kompetanseutvikling, for eksempel i forbindelse med frivillige og lovpålagte kurs og opplæring, samt for å sikre at du har den nødvendige yrkesfaglige utdanningen.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon
 • Faktureringsinformasjon

Legitim interesse. Hvis oppdragsavtalen er inngått med din arbeidsgiver eller oppdragsgiver, skjer behandlingen for å ivareta vår og din arbeidsgivers eller oppdragsgivers legitime interesse av å lede og fordele arbeidet i oppdraget ditt.

Rettslig forpliktelse. Hvis det kreves en viss yrkesfaglig utdanning i samsvar med loven, behandler vi disse opplysningene for å oppfylle de rettslige forpliktelsene.

Følge opp og evaluere avtaler og relasjoner

Vi bruker personopplysningene dine når det er nødvendig for å følge opp og evaluere forholdet til deg og din arbeidsgiver/oppdragsgiver.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon
 • Faktureringsinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å følge opp og evaluere våre avtaler og relasjoner.

Gjennomføre møter, arrangementer og andre aktiviteter

Hvis du deltar på et møte, et arrangement eller en annen aktivitet som vi arrangerer, bruker vi personopplysningene dine til å gjennomføre møtet, arrangementet eller aktiviteten, for eksempel til å registrere deltakelse, kommunisere med deg om aktiviteten og for å følge opp møtet, arrangementet eller aktiviteten.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse i å gjennomføre møter, arrangementer og andre aktiviteter.

Administrere lokaler

Vi bruker personopplysningene dine til å administrere lokalene våre, for eksempel til å administrere rombestillinger, feilrapporter, IT-supportsaker og til post- og pakkehåndtering. Hvis du besøker en av våre arbeidsplasser, behandler vi personopplysningene dine for å kunne registrere deg som besøkende, administrere parkeringstillatelser og gi deg tilgang til våre lokaler.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon
 • Logginformasjon
 • Kjøretøyets registreringsnummer

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å administrere våre lokaler.

Kommunisere med oss og vår virksomhet

Vi bruker opplysningene dine til å kommunisere med oss og vår virksomhet, f.eks. til å publisere informasjon i våre digitale kanaler. For deltakelse i reklameaktiviteter henviser vi til den til enhver tid gjeldende modellavtalen som inngås med berørte personer før fotografering.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Bilde- og lydmateriale
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å kommunisere med oss, vår virksomhet og våre tjenester.

Kommunikasjon innenfor rammen av oppdraget

Vi bruker personopplysningene dine til å muliggjøre kommunikasjon og kommunikasjon mellom medarbeidere og eksterne parter, f.eks. til å registrere og vise opplysningene dine i våre interne kontaktregistre og til å håndtere e-post og andre meldinger i vår virksomhet, f.eks. for administrasjon av tjenestene vi utfører.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å muliggjøre kommunikasjon.

Dokumentere virksomheten

Vi bruker opplysningene dine til å dokumentere virksomheten vår, for eksempel til å administrere og lagre avtaler, beslutningsgrunnlag, protokoller og presentasjoner, der det er aktuelt.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Bilde- og lydmateriale
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å dokumentere virksomheten.

Gjennomføre virksomhetsendringer

Hvis vi gjennomfører en virksomhetsendring, håndterer vi personopplysningene for samme formål der det er aktuelt, f.eks. til å gjennomføre forhandlinger med berørte fagforeninger.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å gjennomføre virksomhetsendringer.

Etterforsknings- og sikkerhetshensyn

Vi bruker opplysningene dine av etterforsknings- og sikkerhetshensyn, f.eks. til å administrere adgang til lokalene våre og til å administrere tilgangs- og rettighetsstyring til IT-systemene våre. Til samme formål behandler vi personopplysningene dine i forbindelse med logging og oppfølging av IT-bruk. Videre kan vi bruke personopplysningene dine til å overvåke samsvar med våre interne retningslinjer, prosedyrer og anvisninger, inkludert etterforskning i forbindelse med dette. Ved håndtering av hendelser i virksomheten, f.eks. sikkerhetshendelser, ulykker eller nestenulykker, og ved gjennomføring av etterforskning tilknyttet slike hendelser, kan vi også håndtere personopplysningene dine, der det er aktuelt. I unntakstilfeller, f.eks. ved konkrete mistanker om lovbrudd, kan vi gjennomføre etterforskning som bl.a. kan omfatte besøk på stedet, gjennomgang av e-postkorrespondanse og materiale fra kameraovervåkning samt intervjuer av berørte personer.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Bilde- og lydmateriale
 • Identitetsopplysninger
 • Hendelsesdata
 • Logginformasjon
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Faktureringsinformasjon
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å behandle personopplysninger av etterforsknings- og sikkerhetshensyn. I tilfeller der NCC behandler opplysninger om lovbrudd (i samsvar med Artikkel 10 i GDPR), vil slik behandling skje for å ivareta NCCs legitime interesse i å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

Følge opp og evaluere virksomheten

Vi bruker personopplysningene dine til å utarbeide rapporter på overordnet nivå og statistikk for å følge opp og evaluere virksomheten.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger
 • Hendelsesdata
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Kommunikasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å følge opp og evaluere virksomheten.

Gjennomføre spørreundersøkelser

Hvis du velger å delta i en spørreundersøkelse som vi gjennomfører, samler vi inn personopplysningene du oppgir i forbindelse med spørreundersøkelsen.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Kommunikasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å følge opp og evaluere virksomheten.

Sikre teknisk funksjonalitet og sikkerhet

Vi bruker personopplysningene dine til å sikre nødvendig teknisk funksjonalitet og sikkerhet i IT-systemene våre, f.eks. sikkerhetslogger, feilbehandling og sikkerhetskopiering.

Personuppgifter

Rättslig grund

Berørte kategorier av personopplysninger

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å sikre nødvendig teknisk funksjonalitet og sikkerhet i våre IT-systemer.

Håndtere og oppfylle rettslige krav

Vi bruker personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav, f.eks. i forbindelse med en tvist eller en rettsprosess.

Personuppgifter

Rättslig grund

Kun de kategoriene av personopplysninger som er nødvendig for å håndtere og oppfylle det rettslige kravet i det enkelte tilfellet

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse i å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav.

Håndtere varslingsrapporter

NCC behandler personopplysninger om personer som forekommer i varslingsrapporter for å kunne motta, undersøke og gi tilbakemelding om slike rapporter, samt for å kunne iverksette korrigerende tiltak.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Faktureringsinformasjon
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Oppfylle rettslig forpliktelse og legitim interesse. Behandlingen skjer for å oppfylle rettslige forpliktelser samt vår legitime interesse av å kunne iverksette korrigerende tiltak der det er aktuelt. Hvis det aktuelle NCC-selskapet har færre enn 50 ansatte, er det rettslige grunnlaget en legitim interesse. I tilfeller der NCC behandler opplysninger om lovbrudd (i samsvar med Artikkel 10 i GDPR), vil slik behandling skje for å oppfylle rettslige forpliktelser og for å kunne fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav.

Innpassering og registrering av tilstedeværelse på byggeplasser

Hvis du utfører arbeid på en av våre byggeplasser, behandler vi personopplysningene dine for å oppfylle våre forpliktelser i samsvar med skattelovgivningen når det gjelder formidling av personalregistre og for å fremme et sikkert arbeidsmiljø.

Personuppgifter

Rättslig grund
 • Identitetsopplysninger, inkl. personnummer
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon
 • Bilde

Oppfylle rettslig forpliktelse og legitim interesse. Behandlingen skjer for å oppfylle rettslige forpliktelser samt vår legitime interesse av å sikre et sikkert og trygt arbeidsmiljø.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi iverksetter tiltak for å sikre at personopplysningene vi behandler alltid er beskyttet, og at behandlingen vår skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og våre interne retningslinjer og rutiner. Informasjonssikkerhet og sikring av hensiktsmessig personvern er viktig for oss. Vi har som mål å gjennomføre sikkerhetstiltak i samsvar med den internasjonale standarden ISO 27000 for å etablere et hensiktsmessig personvern og forhindre og oppdage videreformidling av personopplysninger til uautoriserte parter.

Hvilke mottakere deler vi personopplysningene dine med?

Nedenfor beskriver vi hvilke mottakere vi deler personopplysningene dine med. Hvilke mottakere vi deler personopplysningene dine med avhenger av hvordan du samhandler med oss. Hvis vi ikke har angitt annet nedenfor, er mottakeren ansvarlig for sin egen håndtering av personopplysningene dine.

Tjenesteleverandører

For å håndtere personopplysninger deler vi personopplysninger med tjenesteleverandører som vi har engasjert. Disse tjenesteleverandørene tilbyr for eksempel IT-tjenester. Når tjenesteleverandørene behandler personopplysninger på våre vegne og i samsvar med våre anvisninger, er de databehandlere for oss, og vi er ansvarlige for håndteringen av personopplysningene dine. Tjenesteleverandørene kan ikke bruke personopplysningene dine til egne formål, og de er pålagt ved lov og avtale med oss å beskytte opplysningene dine.

Din arbeidsgiver eller oppdragsgiver

For å administrere oppdraget, for å følge opp og evaluere forholdet, i forbindelse med kommunikasjon og av etterforsknings- og sikkerhetshensyn, samt for å kunne fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav, deler vi, der det er aktuelt, personopplysninger med din arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

Ändamål

Personuppgifter

Rättslig grund
Administrere oppdraget
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Faktureringsinformasjon
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Oppfyllelse av avtale. Hvis oppdragsavtalen er inngått med deg, gjennomfører vi behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet med støtte fra oppdragsavtalen.

Legitim interesse. Hvis oppdragsavtalen er inngått med arbeidsgiveren eller oppdragsgiveren din, utføres behandlingen for å ivareta vår og din arbeidsgivers eller oppdragsgivers legitime interesse av å administrere oppdraget.

Følge opp og evaluere avtaler og relasjoner
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kompetanseinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å administrere oppdraget.

Kommunikasjon mellom medarbeidere og eksternt personale
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av at medarbeidere og eksterne personer kommuniserer.

Etterforskning og sikkerhetshensyn
 • Bilde- og lydmateriale
 • IdentitetsopplysningerHendelsesdata
 • Faktureringsinformasjon
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Logginformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å behandle personopplysninger av etterforsknings- og sikkerhetshensyn.

 

säkerhetsskäl.

Håndtere og oppfylle rettslige krav Kun de kategoriene av personopplysninger som er nødvendig for å håndtere og oppfylle det rettslige kravet i det enkelte tilfellet

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse i å håndtere og oppfylle rettslige krav

Myndigheter og fagforeninger

I noen tilfeller deler vi personopplysninger med fagforeninger, f.eks. for å gjennomføre en virksomhetsendring eller for å håndtere og oppfylle rettslige krav (f.eks. i forbindelse med en tvist eller rettsprosess).

Ändamål

Personuppgifter

Rättslig grund
Håndtere og oppfylle rettslige krav.

Kun de kategoriene av personopplysninger som er nødvendig for å håndtere og oppfylle det rettslige kravet i det enkelte tilfellet.

Berettiget intresse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse i å håndtere og oppfylle rettslige krav.

Oppfylle rettslige forpliktelser, f.eks. innenfor arbeidsrett og skattelovgivning

Kun de kategoriene av personopplysninger som er nødvendig for å håndtere og oppfylle det rettslige kravet i det enkelte tilfellet

Rettslig forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel innenfor arbeidsrett og skattelovgivning.

Konsernselskaper

Selskapene i konsernet samarbeider med hverandre og deler derfor opplysninger seg imellom. I den grad konsernselskaper håndterer personopplysninger på oppdrag fra oss og i samsvar med våre anvisninger, f.eks. for å håndtere oppdraget, er de databehandlere for oss og vi er ansvarlige for håndteringen av personopplysningene dine.

Ändamål

Personuppgifter

Rättslig grund
Kommunikasjon mellom medarbeidere og eksterne personer
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Faktureringsinformasjon
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av at medarbeidere og eksterne personer kommuniserer.

Håndtere og oppfylle rettslige krav

Kun de kategoriene av personopplysninger som er nødvendig for å håndtere og oppfylle det rettslige kravet i det enkelte tilfellet

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse i å håndtere og oppfylle rettslige krav.

Etterforsknings- og sikkerhetshensyn
 • Bilde- og lydmateriale
 • Identitetsopplysninger
 • Hendelsesdata
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Faktureringsinformasjon
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Logginformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å behandle personopplysninger av etterforsknings- og sikkerhetshensyn. I tilfeller der NCC behandler opplysninger om lovbrudd (i samsvar med Artikkel 10 i GDPR), vil slik behandling skje for å ivareta NCCs legitime interesse i å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

Håndtere varslingsrapporter
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon
 • Kompensasjonsinformasjon
 • Faktureringsinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å behandle personopplysninger for å håndtere varslingsrapporter.

Hotell og konferanseanlegg

Vi deler personopplysningene dine med hotell- og konferanseanlegg, f.eks. i forbindelse med gjennomføring av møter, arrangementer og andre aktiviteter.

Ändamål

Personuppgifter

Rättslig grund
Gjennomføre møter, arrangementer og andre aktiviteter
 • Identitetsopplysninger
 • Kommunikasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Profilinformasjon

Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse i å gjennomføre møter, arrangementer og andre aktiviteter.

Andre mottakere

I noen tilfeller, der det er aktuelt, deler vi personopplysningene dine med andre mottakere for visse formål.

Ändamål

Personuppgifter

Rättslig grund
Domstoler, voldgiftsnemnder og ombud

Fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav

For å imøtekomme vår og din legitime interesse av å få tvister løst av autoriserte instanser.

Leverandører, kunder og samarbeidspartnere

Håndtere vårt forhold til leverandører, kunder og samarbeidspartnere

For å ivareta vår legitime interesse av å håndtere vårt forhold til leverandører, kunder og samarbeidspartnere

Forsikringsselskaper

Fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav

For å ivareta vår legitime interesse av å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav.

Potensielle kjøpere

Gjennomføre eventuell avhending av hele eller deler av virksomheten vår

For å ivareta vår legitime interesse av å gjennomføre eventuell avhending.

Kredittopplysningsbyråer og bedrifter som foretar bakgrunnssjekker

Foreta kredittvurderinger og bakgrunnssjekker av juridiske personer før kunde/leverandørrelasjon.

For å ivareta vår legitime interesse av å foreta kredittvurderinger og bakgrunnssjekker av juridiske personer før kunde/leverandørrelasjon

Hvor behandler og lagrer vi personopplysningene?

Vi streber alltid etter å lagre personopplysninger innen EU. I noen tilfeller vil personopplysningene dine bli delt med mottakere utenfor EU/EØS-området, f.eks. tjenesteleverandører som vi har engasjert.

For å sikre at personopplysningene er beskyttet, sørger vi for at det finnes egnede sikkerhetstiltak på plass med samtlige tjenesteleverandører som håndterer personopplysningene dine utenfor EU/EØS-området i lys av mottakerlandets lovgivning. Vanligvis inngår vi dataoverføringsavtaler som inneholder såkalte standard avtaleklausuler for overføring av personopplysninger.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke land utenfor EU/EØS-området vi overfører personopplysningene dine til, og hvilke sikkerhetstiltak vi har iverksatt for å beskytte personopplysningene dine, ber vi deg kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

NCC lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som fremgår av denne informasjonsteksten, med mindre det er nødvendig med en lengre lagringsperiode eller tillatt i samsvar med lokal lovgivning som NCC er underlagt. Vi bruker følgende kriterier for å fastsette lagringsperioden:

 • så lenge vi har en pågående relasjon med deg (enten som enkeltperson eller som ansatt i et selskap som er engasjert av NCC),
 • så lenge det er nødvendig i samsvar med rettslige forpliktelser som NCC er bundet av (f.eks. skatte- og rapporteringsforpliktelser).
 • så lenge som det er passende på bakgrunn av vår rettslige stilling (f.eks. gjeldende foreldelseslovgivning) og
 • så lenge det er nødvendig for andre legitime forretningsmessige årsaker (f.eks. følge opp leverandørforhold og dokumentere virksomheten).