Brukerbetingelser

Når du besøker et av våre nettsteder kan vi lagre bestemt informasjon på datamaskinen din.

OPPLYSNINGER OM OPPHAVSRETT

Opphavsrett til dette nettstedet og til informasjon som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet, inkluderer, men er ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, resten av NCC AB, NCCs datterselskaper, filialer, lisensgivere, samarbeidspartnere og medarbeidere. Med enerett. Informasjonen som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet, kan ikke reproduseres, mangfoldiggjøres, kopieres, overføres, sendes, distribueres, lagres, endres, lastes ned, gjenbrukes, publiseres, lisensieres, legges ut på nytt, selges eller på annen måte benyttes til kommersielle formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra NCC AB, NCCs datterselskaper, filialer, lisensgivere, samarbeidspartnere eller medarbeidere. Materialet kan imidlertid brukes på ovennevnte måte til strengt personlig bruk og ikke-kommersielle formål, eller der annet er angitt, forutsatt at materialet gjengis i sin opprinnelige form og kilden er oppgitt.

Bruk av pressemeldinger og andre dokumenter som regnes som offentlige, kan brukes i offentlig kommunikasjon hvis kilden er oppgitt.

LENKER

NCC legger ut hyperlenker til nettsteder som eies og drives av tredjepart. Disse legges ut for å gjøre det enkelt for deg, og NCC påtar seg ikke ansvar for og har ingen kontroll over slike eksterne nettsteder. Når du benytter en ekstern hyperlenke, innebærer det at du forlater NCCs nettsted, og NCC påtar seg derfor ikke ansvar for og gir ingen garantier eller representasjon når det gjelder lenker til tredjeparters nettsteder. Når du klikker på lenker til tredjepart-nettsteder, anbefaler vi at du leser og samtykker i det aktuelle nettstedets brukerbetingelser før du benytter nettstedet. Du samtykker også i at NCC ikke står ansvarlig for fortrolighetspolicyer, atferd eller innhold på slike tredjepart-nettsteder, og ikke kan holdes ansvarlig for materiale som er opprettet eller publisert av slike tredjepart-nettsteder. En lenke til et nettsted som ikke tilhører NCC, er heller ikke ensbetydende med at NCC markedsfører nettstedet, produktene eller tjenestene som det aktuelle tredjepart-nettstedet tilbyr.