Bachelor- og masteroppgave

Som student gir vi deg muligheten til å skrive oppgave i samarbeid med oss.

I tillegg til å skrive om et interessant tema, er oppgaveskrivingen en utmerket måte å bli kjent med vår organisasjon på, få verdifull erfaring og knytte kontakter for fremtiden. Dessuten lærer også vi deg å kjenne, og du får vist hva du er god for!

Tema for oppgavene kan variere, og i blant har vi i NCC spesifikke problemstillinger vi ønsker å få utredet. Dette kan du som student hjelpe oss med.

Vi har for dette vårsemesteret ikke mulighet til å bistå flere studenter med oppgaveskriving, men ta gjerne kontakt igjen til høsten hvis du har spørsmål rundt samarbeid om bachelor- eller masteroppgave.

Christina_Johansen
Christina Johansen

Ansvarlig for rekruttering og Employer Branding, NCC Group