Rekruttering i NCC

Takk for at du søker jobb hos oss i NCC!

NCCs rekrutteringsprosess starter vanligvis etter at søknadsfristen har gått ut, med mindre annet er oppgitt i stillingsannonsen, og prosessen vår kan variere noe avhengig av stilling og fagområde.

Vi har som ambisjon å komme tilbake til alle søkere så snarlig og raskt som mulig. I noen tilfeller har vi mange søkere, og derfor kan utvelgelsen ta lengre tid. Hvis du har spørsmål om selve stillingen eller om statusen på søknaden din, er du velkommen til å kontakte personen som står oppført i stillingsannonsen.

Nedenfor beskriver vi de ulike stegene i vår rekrutteringsprosess

Utvelgelse av søknader

Vanligvis gjennomgår vi alle søknader etter den siste søknadsfristen. Hvis du er én av kandidatene som best samsvarer med stillingens kravprofil, vil vi kontakte deg for en kortere telefonavstemming der vi følger opp søknaden din med noen utfyllende spørsmål.

Hvis du ikke er en av dem som gikk videre i prosessen, vil du motta tilbakemelding på e-post så snart vi har muligheten etter siste søknadsfrist.

Intervju med NCC

Hvis du er én av kandidatene som går videre etter innledende telefonsamtale, vil du bli innkalt til et intervju med oss i NCC. Første intervju gjennomføres ofte digitalt. Intervjuet varer vanligvis i ca. 1 time og gjennomføres av rekrutterende leder og/eller en ansvarlig fra HR. På slutten av intervjuet vil du få informasjon om hvordan rekrutteringsprosessen vil se ut videre.

Hvis du er én av våre sluttkandidater, kan du avhengig av stillingen, bli bedt om å gjennomføre en personlighetsevaluering og/eller en evnetest eller å forberede et case. Tilbakelesing av evalueringen/testen/caset vil skje i forbindelse med et 2. gangs dybdeintervju sammen med en representant fra HR og rekrutterende leder.

Validering

Hvis du er en av våre endelige kandidater, vil du også kunne bli bedt om å sende inn eventuelle karakterer og sertifikater samt reviderte referanser, slik at vi kan sikre og bekrefte dine erfaringer og ferdigheter. For visse stillinger vil vi også utføre en bakgrunnssjekk, med din godkjenning.

Kontraktskriving

I forbindelse med skriving av ansettelseskontrakt, gjennomgår vi NCCs ansattegoder og avtaler en passende ansettelsesdato.

Tilbakemelding - Oppfølging av din kandidatopplevelse

Vi legger stor vekt på rekrutteringsprosessen vår der du som kandidat hele tiden er i sentrum. Derfor gjennomfører vi regelmessige undersøkelser, der du som har søkt jobb hos oss blir bedt om å delta. Vi ønsker alltid å bli bedre, og setter stor pris på tilbakemeldingene dine!