Søknadsfrist: 2024-05-22 -

NCC Industry søker formann til Valberg Pukkverk

Søk her

NCC Industry AS  legger hovedvekt på industriproduksjon – steinmaterialer og asfalt. Vi er en proaktiv partner med ekspertise både innen produksjon og entreprenørvirksomhet. Både produkter og metoder i NCC Industry utvikles slik at virksomheten i minst mulig grad påvirker miljøet. Nye energibesparende asfaltprodukter, gjenvinning av asfalt og alternativt drivstoff er noen eksempler. NCC Industry vil gjennom ulike initiativ medvirke til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Steinmaterialer har i dag 7 pukkverk i Norge, samt en Bore- og sprengningsavdeling. Vi tilbyr pukk og grusprodukter til en rekke bruksområder. Stein, pukk, grus og sand brukes i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. NCC leverer pukk, grus og sand i ulike størrelser til slik virksomhet, samt til privatpersoner.

Valberg pukkverk ligger på Valberghalvøya i Kragerø kommune, ikke langt fra Kragerø sentrum. Valberg pukkverk har egen kai for eksport av steinmaterialer med skip. Valberg kjører døgnkontinuerlig drift, og har en 3-skiftordning mandag til fredag med rullerende lastevakt i helgene. Formannen er ikke en del av skiftordningen.

Ønsker du å få muligheten til å være med å utvikle en av bransjens mest spennende virksomhet? Vi søker nå etter en fast formann i 100% stilling.

Som formann hos oss:

 • Må du kunne kjøre et moderne prosessanlegg, utføre daglig vedlikehold og mekaniske reparasjoner, samt være fleksibel og kunne bistå med andre oppgaver som oppstår
 • Vil du ha ansvar for optimal utnyttelse av produksjon med operatører og utstyr
 • Vil du også ha ansvar for innkjøp av reservedeler og utstyr til produksjonen

Vi ser etter deg som er positiv, pålitelig og kan ta ansvar for produksjonsanlegget på Valberg. Stillingen vil bli tildelt særskilt HMS-fokus med hensyn på håndtering og tiltak av RUH.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Gode leder- og kommunikasjonsegenskaper
 • Forståelse av materialproduksjon
 • Allmenn IT-kunnskaper
 • Mekaniker-/elektriker-/prosessoperatør-bakgrunn
 • Relevant fagbrev
 • Erfaring fra entreprenør eller drift av knuse-/sikteanlegg
 • Erfaring med sveisearbeid
 • Generelt opptatt av HMS, orden og ryddighet
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Forstår og snakker et av de skandinaviske språkene er en forutsetning

Det er også en fordel om du:

 • Kan kjøre truck, traverskran, lift og/eller hjullaster
 • Har andre relevante kurs (HMS-grunnkurs, varmearbeider, etc.)
 • Har erfaring fra lab (sikteanalyser)
 • Har interesse for nye digitale løsninger og automatisering

Nødvendig opplæring og innføring vil bli gitt.

Høres dette interessant og spennende ut? Vi imøteser en kortfattet søknad og CV via vår søknadssystem.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål vedrørende stillingen – se kontaktdetaljer.

Søknadsfrist: 22. mai 2024, men søknader vil bli vurdert fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!  

I henhold til NCCs sikkerhetskultur gjennomfører vi bakgrunnssjekker av våre sluttkandidater.

Om NCC:
NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2023 omsatte NCC for cirka 57 milliarder SEK og hadde 12.200 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

 


Søk her

Kontaktpersoner:

Isak Eikeland
Site Manager
+47 915 67 018