Søknadsfrist: 2024-04-30 - Oslo

Planlegger

Søk her

Vi søker nå etter en dyktig planlegger som ønsker en sentral rolle på noen av landets største anleggsprosjekter i Oslo og Østlandsområdet.

Som planlegger hos oss vil du ha ansvaret for den overordnede planleggingen i prosjekter, samt koordineringen mellom de ulike fagene. Dette innebærer en stor grad av samhandling mellom byggherre, leverandører, rådgivere og NCC for øvrig.

Om stillingen

Som planlegger i NCC Civil vil du følge våre prosjekter fra anbud til ferdigstillelse. Dette krever tett samarbeid med flere interne og eksterne parter. Du vil blant annet lede planlegging av prosjektet, både før og i løpet av produksjonen. Du vil stå ansvarlig for koordinering av alle fag og sørge for eierskap og enighet om aktiviteter, varigheter og ressurser. Videre vil du utarbeide og fasilitere fremdriftsplaner på alle nivåer i prosjektet, samt utarbeide analyser av faktisk fremdrift opp mot planlagt fremdrift. Dette for å sikre at du til enhver tid kan vedlikeholde hovedfremdriftsplanen i samarbeid med driften. Som planlegger i avdeling Øst kreves det at man jobbet som en del av vårt team ute på våre prosjekt i Oslo og det sentrale Østlandsområdet.

Personlige egenskaper og kvalifikasjoner

For å trives hos oss i NCC ser vi for oss at du har stort engasjement og trives i samarbeidsmiljøer. Som planlegger er du strukturert og systematisk, samtidig som du har oversikten over pågående arbeid. Du er tydelig i dine meninger, er løsningsorientert og vet at struktur og planmessighet fører til gode resultater i et samarbeid. Som en del av et større team er du åpen, proaktiv og tar initiativ.
Videre ser vi for oss at du har:

  • Relevant høyere teknisk utdannelse (lengre relevant erfaring kan kompensere for kravet), og erfaring fra entreprenørbransjen
  • Tidligere erfaring som planlegger
  • Gode kommunikasjonsferdigheter med mange ulike type mennesker, god muntlig og skriftlig, på et skandinavisk språk og engelsk

Vi tilbyr

I NCC vil du bli en del av en organisasjon med gode verdier, tydelige miljøambisjoner og sterk vilje til å lykkes. Dette er sentrale grunner til at vi har fornøyde og stolte ansatte. Vi kan tilby deg gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt og spennende arbeidsmiljø.
NCC skal reflektere våre kunder så vel som samfunnet for øvrig og er avhengig av ansatte med ulik kompetanse. Vi etterstreber å ansette mennesker med ulik bakgrunn og verdsetter kunnskapen, mangfoldet og erfaringen det gir.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdetaljer. Vi ser frem til å høre fra deg!

Søknadsfrist: 30. april 2024

Mer om NCC og Infrastructure

Forretningsområdet NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som har spesialisert seg på bærekraftige løsninger innen infrastruktur, anleggsarbeid og grunnarbeid. Gjennom kundetilpassede konsepter og moderne arbeidsmetoder kan vi tilby en spennende jobb i et utviklende miljø. I løpet av de neste årene står Norge overfor store investeringer i infrastrukturprosjekter.

Division Civil Engineering Norway er en del av forretningsområdet NCC Infrastructure og er en betydelig aktør innen utvikling og gjennomføring i alle typer anleggsprosjekter. Våre prosjekter omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-, kraft- og idrettsanlegg.

NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2023 omsatte NCC for cirka 57 milliarder SEK og hadde 12.200 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.


Søk her

Kontaktpersoner:

Karsten Haugen
Prosjektleder, NCC Civil Avd. Øst
+47 916 22 347