Alexander er lærling på Hagastaden prosjektet i Stockholm

Alexander Bergseth er lærling i NCC innen fjell- og bergverksfaget. Her jobber han med den nye tunnelbanen midt under sentrum av Stockholm. På grunn av den lange reiseveien jobber Alexander skift på 12 dager i Sverige og har 16 dager fri.

-Det er virkelig morsomt å få jobbe på prosjektet Hagastaden – midt i Sveriges hovedstad. Her trives jeg svært godt. Jeg har også jobbet på NCCs tunnelprosjekt på Færøyene i 6 måneder, og kom til Stockholm i fjor vår. Jeg blir rett og slett stolt når jeg tenker på alt jeg har fått være med på, sier lærling i NCC, Alexander Bergseth.

Som lærling innen tunneldriving utfører han hovedsakelig oppgaver som stuffreparatør, som ladning av sprengstoff og reparasjon, vedlikehold og ettersyn av boreriggen, for å sikre at boreriggen alltid fungerer som den skal.

Hva setter du pris på med å være lærling hos NCC?

-Det er veldig bra at jeg hele tiden jobber på skift med en erfaren kollega som har ansvar for å følge opp lærlinger. På denne måten lærer jeg mye hele tiden og arbeidet er relevant.

-Inne i en tunnel er det også fint å vite at sikkerhet har høy prioritet. Jeg føler meg trygg. Og det er også et krav fra NCC at vi alltid skal jobbe sikkert.

-I et stort selskap og på store prosjekter får du som lærling mulighet til å prøve ut mye forskjellig.

Hvilke råd vil du gi til nye lærlinger i NCC?

-Vis initiativ. Det er kanskje det viktigste. I et stort prosjekt vil det alltid være små og store forefallende oppgaver som må løses – og alle må ta i et tak. Det legges fort merke til om du tar initiativ eller ikke.

-Følg med og observer. Arbeidsmiljøet er inkluderende og du som lærling får god hjelp til å lykkes.

-Vær så effektiv som mulig – men først og fremst må du arbeide trygt. Det kommer alltid først.

Hvordan vil du oppsummere lærlingperioden din så langt i NCC?

-Morsomt, spennende og mye ansvar.

Lærlingetreff

Hvert år gjennomfører NCC en to-dagers felles samling for samtlige lærlinger i selskapet, der man møter lærlinger på tvers av fag og forretningsområder. På Lærlingetreffet i 2022 deltok også Alexander Bergseth, og der fortalte han for de andre lærlingene hvordan hans arbeidsdag så ut og hvilke muligheter han hadde videre i NCC.