Anleggsmaskinmekanikerfaget

Anleggsmaskinmekanikerfaget skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner, utstyr og redskaper.

Faget skal også bidra til sikker drift av maskiner og redskaper gjennom vektlegging av helse, miljø og sikkerhet. Faget skal bidra til å ivareta krav om reduksjon av utslipp av miljøfarlige væsker og gasser.

Opplæringen skal bidra at lærlingen utvikler kompetanse i feilsøking, diagnose, reparasjon og vedlikehold av alt maskinelt utstyr som benyttes i bygge- og anleggsvirksomhet. Videre skal opplæringen bidra til at lærlingen utvikler evne til selvstendig tenking og vurdering. Opplæringen skal fremme evne til faglig utvikling og fleksibilitet og bidra til at den enkelte utvikler forståelse for helheten i faget. Opplæringen skal også fremme samarbeidsevne og kommunikasjonsferdigheter.

Opplæringen skal legge til rette for trening i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og kvalitetsarbeid. Videre skal opplæringen legge til rette for arbeid på anleggsmaskiner og ulike typer utstyr og redskaper for bygge- og anleggsvirksomhet. Respekt for maskiner, mennesker og miljø skal stå sentralt.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsmaskinmekaniker.

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser finnes i store og små, private og offentlige bedrifter, hos anleggsmaskinforhandlere og i maskinverksteder.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • feilsøking, reparasjon, testing og vedlikehold av anleggsutstyr
  • arbeid med motorer, transmisjon og drivverk, hydrauliske og elektriske anlegg, bremser, styring, belter og understell
  • manuelt arbeid og bruk av meget avansert feilsøkings- og reparasjonsverktøy
  • forebyggende vedlikehold
  • modifisering av anleggsmaskiner og tilleggsutstyr
  • konstruksjons- og reparasjonssveising

Personlige egenskaper

Anleggsmaskinmekanikeren må kunne arbeide planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne kommunisere med kunder og kolleger. Du bør ha teknisk innsikt, gode fagkunnskaper og godt håndlag.

Mange muligheter som anleggsmaskinmekanikerlærling