Anleggsmaskinførerfaget

En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr.

Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur. Anleggsmaskinføreren arbeider ofte i vanskelig terreng og områder og kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Faget skal derfor bidra til å gi anleggsmaskinførere en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Opplæringen skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å ta i bruk nye maskiner og metoder og nytt utstyr, håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte og utvikle evnen til å ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsmaskinfører.

Aktuelle arbeidssteder

Som anleggsmaskinfører kan du få jobb i bygg- og anleggsvirksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Anleggsmaskinføreren kjører, bruker og vedlikeholder forskjellige maskintyper. Sentrale arbeidsområder er

  • kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser
  • bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr
  • arbeidsvarsling og arbeidsplanlegging
  • nivellering og enklere stikking
  • kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg
  • grunnarbeid og vegbygging

Personlige egenskaper

Anleggsmaskinføreren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at anleggsmaskinføreren har positive holdninger til natur og miljø, sikkerhet og vernearbeid. Du må kunne kommunisere med kunder og jobbe planmessig. Du bør ha godt håndlag og interesse for maskiner.

Mange muligheter som anleggsmaskinførerlærling