Stilleboken

Uten tekst, men med tydelige bilder som illustrerer faktiske risikoer, er målet å nå ut til alle NCCs interne og eksterne ansatte, uansett språk.

Stilleboken ble publisert for første gang i 2013. Boken inneholder ingen tekst, men har bilder som viser faktiske risikoer med riktig og feilaktig atferd illustrert ved siden av den illustrerte risikoen. Bildene viser hvordan man kan håndtere potensielt farlige situasjoner og hvordan riktig atferd eller utstyr kan benyttes for å sikre at arbeidsmiljøet er så sikkert som mulig.

Stilleboken er blitt revidert to ganger siden 2013 og har hatt en viktig innflytelse på hele organisasjonen. Den har også skapt ekstern oppmerksomhet. I en avtale med NCC har bransjeorganisasjonen Byggföretagen i Sverige fått rettighetene til å skrive ut og dele ut «Stilleboken» til andre organisasjoner og interessenter i byggebransjen.