Slik sender du fakturaen

NCC ser gjerne at du sender e-fakturaer til oss. E-faktura er en sikkert, raskt og miljøvennlig måte å sende fakturaer på.

Fakturaer skal sendes til korrekt NCC Selskap, se liste over selskapsnavn og org.nummer samt fakturaadresser på denne siden.

NCC tar i mot fakturaer på følgende måte:

E-faktura

Vi tar imot e-faktura i Peppol format, les mer i «Technical guide»

Beast Portal

Beast Portal er en kostnadsfri, nettbasert webbtjeneste for Byggbransjen. 

  • Enkel å koble opp til og er en enkel måte å fakturere NCC på
  • Valideringsfunksjon med NCCs prosjektnummer minsker risken for å få fakturer i retur.

Du finner BeastPortal her: www.beastportal.com.

PDF-faktura via e-post 

Faktura kan sendes per e-post til noinvoice@ncc.se

  • Denne e-postadressen gjelder bare for FAKTURAER
  • Fakturaen skal legges ved e-posten som et PDF-dokument.
  • En PDF skal inneholde hele fakturaen inkl. vedlegg.
  • Du kan legge ved flere PDF-filer i en e-post så lenge det ligger en hel faktura i hver fil.
  • Merk at noinvoice@ncc.se er en automatisk tjeneste for fakturamottak, og eventuelle meldinger i e-posten til noinvoice@ncc.se vil ikke bli lest.