FAQ - Spørsmål og svar

Hvorfor får jag fakturaen i retur? 

Det finns ulike grunner til at en faktura sendes tilbake til leverandøren.
Her er noen vanlige grunner til retur av faktura

  • Referansenummer er feil
  • Referansenummer er ikke ifyllt
  • Fakturaen oppfyller ikke formelle krav på en faktura 

NCC validerer at korrekt referansenummer finnes på fakturaen og at dette nummer finns som et gyldig nummer mot det NCC Selskapet du fakturerer. Rett ref.nummer skal matche rett NCC selskapsnavn og organisasjonsnummer.

Hva gjør jeg om jeg har fått en faktura i retur?

Du må sende oss en ny faktura med komplett informasjon. Vi sender alltid med informasjon om hva som er feil på fakturan når vi returnerer den. Om referansenummeret er feil eller ikke finns kontakter du NCC´s  bestiller.

Når får jeg betalt for min faktura? 

NCC betaler 30 dager fra det vi får inn den korrekte fakturaen, eller ihht til skriftlig avtale. 

Kan jag fakturere NCC elektronisk? 

Ja, NCC tar imot e-faktura i Peppolformat. Link til Technical guide finner du her.