Ansvarsfulle innkjøp

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi våre kunder produkter og tjenester som tar hensyn til både mennesker og miljø.

 • Vi skal påvirke hele verdikjeden gjennom et strukturert innkjøpsarbeid
 • Vi skal opprettholde og skape nye langsiktige relasjoner med samarbeidspartnere som deler våre verdier. Gjennom samarbeid skal vi utvikle kostnadseffektive løsninger og metoder.

BNLEBA og deres samarbeidsorganisasjoner jobber hardt for å heve seriøsiteten i byggebransjen.

De siste årene er det innført en rekke tiltak rettet mot sosial dumping og kontroll av virksomheter. Blant annet allmenngjøringsforskriften og solidaransvar for lønn, påseplikten for bedriften og innsynsrett for tillitsvalgte, og krav til bruk av id- kort på byggeplasser.

NCC har inntatt en ledende rolle i arbeidet med å utvikle seriøsiteten for næringen, og vi forventer at våre samarbeidspartnere støtter dette 100 %.

Seriøsitet er avgjørende for sikkerheten

NCC har utarbeidet en liste over minimumskrav for å skape økt fokus på seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Som en stor aktør har NCC nødvendig styrke til å bidra til økt seriøsitet og sikkerhet i vår næring.

For å øke sikkerheten på byggeplassene er seriøsitet i alle ledd avgjørende. NCC Norge er en ansvarlig leverandør og arbeidsgiver. Selskapet krever at også underentreprenører og leverandører er ansvarlige og arbeider etter de rutiner og retningslinjer som er gjeldene for NCC.

For å sikre oss at vi tiltrekker oss seriøse samarbeidspartnere gjelder følgende minimumskrav for våre underentreprenører og leverandører;

 • Gyldig organisasjonsnummer og stiftelsesdato eldre enn 18 mnd.
 • Selskapsform AS eller ASA
 • Rating A eller bedre samt ingen revisoranmerkninger
 • Ajour med innbetaling av mva, skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Medlemskap i StartBANK med opplastet HMS erklæring og gyldige forsikringer (ansvar, - yrkes, - og entreprenørforsikring)
 • Mannskapsregistrering på byggeplasser gjennom Infobric
 • Rutiner for kontroll av egne arbeider samt for avviksbehandling på byggeplass
 • Internkontrollsystem samt rutiner som sikrer alle verneombud lovpålagt opplæring
 • Lønns- og arbeidsvilkår i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende allmenngjøringsforskrifter
 • Skriftlig arbeidsavtale
 • Gjennomført NCCs online HMS-kurs, «introduksjon til HMS»
 • Gyldig HMS-kort fra arbeidstilsynet
 • Bruker av ProductXchange
 • Kun ett ledd under vår kontraktspartner (UE) tillates, hvor det er krav at alle NCCs krav videreføres

NCC Norges kontraktbetingelser og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet er integrert i selskapets kvalitetssystem (KS), som ble ISO-sertifisert av DNV i mars i år, etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.