Ansvarsfulle innkjøp

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi våre kunder produkter og tjenester som tar hensyn til både mennesker og miljø.

  • Vi skal påvirke hele verdikjeden gjennom et strukturert innkjøpsarbeid
  • Vi skal opprettholde og skape nye langsiktige relasjoner med samarbeidspartnere som deler våre verdier. Gjennom samarbeid skal vi utvikle kostnadseffektive løsninger og metoder.

BNL/EBA og deres samarbeidsorganisasjoner jobber hardt for å heve seriøsiteten i byggebransjen.

De siste årene er det innført en rekke tiltak rettet mot sosial dumping og kontroll av virksomheter. Blant annet allmenngjøringsforskriften og solidaransvar for lønn, påseplikten for bedriften og innsynsrett for tillitsvalgte, og krav til bruk av id- kort på byggeplasser.

NCC har inntatt en ledende rolle i arbeidet med å utvikle seriøsiteten for næringen, og vi forventer at våre samarbeidspartnere støtter dette 100 %.

JonAndersNordahl
Jon Anders Nordahl

Leder innkjøp, NCC Building Norge, NCC Building Nordics