Partnerdialog og sosialt ansvar

NCCs samfunnsengasjement utøves på mange forskjellige plan og er rettet mot mange ulike interessegrupper.

I den daglige virksomheten berører dette titusener av møter mellom mennesker og en konstant utveksling av tanker og erfaringer som hjelper oss til hele tiden å utvikle oss.
Alle disse møtene genererer merverdi og hjelper oss med å gjøre prioriteringer på området bærekraft. For å finne ut hvilket syn NCCs viktigste målgrupper har på spørsmål om bærekraft og hvilke forventninger de har til NCC, gjennomførte vi i 2013 en forenklet og målrettet spørreundersøkelse. Denne vil bli fulgt opp mer inngående i årene som kommer.

Spørreundersøkelsen i 2013 viste at følgende temaer er de viktigste for våre interessegrupper:

  • Sørge for sunne og trygge arbeidsplasser
  • Utvikle produkter og tjenester med utgangspunkt i bærekraft
  • Stille krav til leverandører med hensyn til kvalitet, helse, sikkerhet og miljø.

NCC gjennomfører dessuten grundige markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser på regelmessig basis, i den hensikt å forstå kundenes behov og preferanser bedre. I utformingen av nye boligområder sørger NCC for å informere og ha en dialog med alle berørte parter. Et eksempel verdt å merke seg er utviklingen av Norra Sigtuna, der NCC gjennom det som betegnes som visjonsstyrt byplanlegging, involverte innbyggerne i Sigtuna i planleggingen av dette nye boligområdet.


Deltakelse i den generelle debatten

De senere årene har NCC tatt aktivt del i den svenske debatten om vilkårene for økt boligbygging. Med sine erfaringer fra de nordiske landene og Tyskland, der NCC er den største boligutvikleren på markedet, har selskapet formidlet verdifull innsikt og erfaringer med forslag om en raskere beslutnings- og byggeprosess. Dialogen har foregått i form av seminarer, debattinnlegg, artikler og meningsytringer overfor flere statlige myndigheter.
I løpet av året har NCC i Danmark hatt stor suksess med prosjektet Dome of Visions, et mobilt, visjonært møtested og flerdimensjonalt bærekraftprosjekt med målsetting om å tilby dialog og diskusjoner om hvordan fremtidens bygg skal se ut.

Ellers er NCC i kontinuerlig dialog med ulike interesseorganisasjoner og har regelmessige møter med investorer, analytikere og aksjonærer. I 2013 ble det også opprettet en samfunnskontaktfunksjon for hele gruppen, som har til oppgave å øke selskapets interne kunnskap om håndtering av publikumskontakt.

Videre er NCC engasjert i mange lokale idrettsklubber og har støttet flere ideelle organisasjoner i løpet av året, deriblant Mattehjälpen, som tilbyr hjelp med mattelekser til over 100 000 svenske elever i videregående skole og høyere nivå i Sverige. Organisasjonen mottar økonomisk hjelp, og medarbeiderne i NCC får også tilbud om å stille som frivillige lærere. Et annet eksempel er Drömmarnas Hus i Rosengård i Malmö, som er et kreativt pedagogisk møtested for ungdom, der hovedvekten ligger på kultur- og naturopplevelser.

NCC tar også samfunnsansvar i et bredere perspektiv, og i 2013 donerte selskapet SEK 500 000,- til ofrene for naturkatastrofen på Filippinene. Og i stedet for julegaver ga medarbeiderne samme år, etter avstemming, én million svenske kroner i julegave til UNICEFs arbeid med å installere vannpumper i Niger. Pumpene gir større tilgang på rent drikkevann for befolkningen i landet.