A wide view of the Orekil Bridge.

NCCs arbeid med å redusere miljøfotavtrykket

Arbeidet med å redusere miljøfotavtrykket innebærer å ta hensyn til nåværende og fremtidige generasjoners behov, øke evnen til lønnsom vekst og ta et langsiktig ansvar for den daglige virksomheten.

Bærekraftarbeid

NCCs rammeverk for bærekraft er utgangspunktet for hele konsernets arbeid med å redusere miljøfotavtrykket. Rammeverket er delt inn i åtte fokusområder: Data og ekspertise, Naturressurser og biologisk mangfold, Materialer og sirkulærøkonomi, Klima og energi, Helse og sikkerhet, Medarbeidere og team, Etikk og etterlevelse samt Økonomisk resultat. Grunnlaget for arbeidet med å redusere miljøfotavtrykket er konsernets verdier og adferdsregler, Star behaviors.

NO framework