A wide view of the Orekil Bridge.

NCCs arbeid med bærekraft

For NCCs del dreier bærekraft seg om å ta hensyn til nåværende og fremtidige generasjoners behov, å øke evnen til lønnsom vekst og å ta et langsiktig ansvar i den daglige virksomheten. Bli med oss på reisen mot en bærekraftig verden.

Bærekraftstrategi

NCCs bærekraftarbeid danner grunnlaget for NCCs fremtidige utvikling. De viktigste områdene for NCCs arbeid med bærekraft er belyst i vårt rammeverk for bærekraft – Helse og sikkerhet, Sosial inkludering, Materialer og avfall, Klima og energi, Etikk og overholdelse av regler, samt Produktportefølje. NCC har fastsatt strategimål og langsiktige mål for alle områder i rammeverket.

Bærekraftig bygging

Formålet med bærekraftarbeidet er gjennom NCCs tilbud å legge til rette for at mennesker kan arbeide, bo, reise og leve på en bærekraftig måte, og å øke verdien for både aksjonærer og kunder og samfunnet generelt.
Les mer om vårt arbeid med bærekraft i vår bærekraftsrapport, som er integrert i årsrapporten, eller klikk deg inn på en av sidene nedenfor.