Bærekraftig arbeidsplass

Bærekraftig arbeidsplass er navnet på vårt felles grunnlag for bærekraftsarbeidet på alle NCCs byggeplasser, uansett land og type virksomhet. Kravene for å bli en Bærekraftig arbeidsplass går ikke bare på vår egen virksomhet og vårt eget personell, men også alle våre underentreprenører som arbeider for oss på våre byggeplasser.

For å bli en Bærekraftig arbeidsplass må våre pukkverk, bygg-/anleggsprosjekter eller kontrakter innen veiservice oppfylle flesteparten av kravene knyttet til vårt rammeverk for bærekraft. Det innebærer for eksempel at:

  • Vi sikrer et sikkert og sunt arbeidsmiljø.
  • Vi begrenser utslipp til jord, vann og luft.
  • Vi fremmer rettferdige og rimelige arbeidsvilkår.
  • Vi følger spillereglene for en rettferdig virksomhet.
  • Vi interagerer med lokale interessenter.
  • Vi reduserer og gjenvinner avfall.
  • Vi reduserer vårt karbonavtrykk.
  • Vi ser risikoer og muligheter innen bærekraftig utvikling.
Med Bærekraftig arbeidsplass tar vi nå neste skritt i vårt bærekraftsarbeid. Det er spesielt morsomt at alle prosjektene nå kan være med og bidra til NCCs arbeid med bærekraft, uansett kundekrav.

“Med Bærekraftig arbeidsplass tar vi nå neste skritt i vårt bærekraftsarbeid. Det er spesielt morsomt at alle prosjektene nå kan være med og bidra til NCCs arbeid med bærekraft, uansett kundekrav.”

- Maria Eriksson, leder for bærekraft i Building Sverige