Tørrdokk Haakonsvern

NCC har utført de bygningsmessige arbeidene ved marinens tørrdokk på Haakonsvern i Bergen.

Arbeidene til NCC omfattet å sprenge ned det eksisterende dokktaket og ta ut fjell for å utvide den eksisterende dokken. Det ble i alt sprengt ut og fraktet bort ca. 300 000 m³ fjell, og revet og fjernet ca 4 500 m³ betong. Parallelt med fjelluttaket pågikk sikringen av dokkveggene med bolter, sprutbetong og fjellanker. Det ble i alt plassert ca. 9 000 bolter og påført sprøytebetong på 5 000 m² med fjell. Driften ved Marinebasen gikk også for fullt i hele anleggsperioden. NCC klarte i samarbeid med FBU å gjennomføre arbeidene uten vesentlige ulemper for driften ved basen.

Under arbeidene med dokken måtte det etableres en fangdam foran dokkporten. Denne var det ekstremt viktig å få tett, slik at man kunne utføre
betongarbeidene som gikk ned til 14 meters dyp. Den valgte metoden var injisering av en steinfylling. Dette viste seg å bli en svært vellykket løsning og sikret en trygg og effektiv utførelse av arbeidene under vannlinjen.

Betongarbeidene på prosjektet var omfattende. Det ble i alt laget over 6 000 m³ med nye betongkonstruksjoner inne i dokken. Driftsmessig valgte
man å veksle mellom å laste ut og å ferdigstille betongkonstruksjonen suksessivt nedover langs veggene. Det var videre omfattende arbeid med injisering rundt fjellanker og ikke minst vanntapsmålinger i forbindelse med injiseringen. På frontveggen valgte NCC å benytte seg av glideforskaling, noe som var en svært tidseffektiv løsning. Man beviste samtidig at det er mulig å gli opp med tilpasning mot fjell.

Etter at betongarbeidene i dokken var ferdig, utførte NCC arbeidet med å fjerne dammen og utføre utdypingen i området rundt dammen foran dokken. NCC benyttet her datterselskapet Sjøentreprenøren til disse arbeidene. Med i entreprisen til NCC var også arbeidet med å montere et 5 200 m² ståltak over dokken.

Henning Simonsen
Henning Simonsen

Regionssjef Vest, NCC Infrastructure