Odvar Solbergs vei 79, Oslo

NCC bygger Oddvar Solbergsvei 79-81 på Grorud bestående av 14 BREEAM Very Good-sertifiserte omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Prosjekteier er Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF.

BREEAM Very Good

NCC stod for rivningen av 1000 kvadratmeter eksisterende og nybygg med 14 BREEAM Very Good-sertifiserte omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede inklusive 3 forsterkede boliger. Anlegget rommer fellesareal for beboere i tillegg til areal for administrasjon og ledelse. Prosjektet har svært krevende tomt- og adkomstforhold.

Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Distriktsjef Øst , NCC Building