Odvar Solbergs vei 79, Oslo

NCC bygget Odvar Solbergsvei 79-81 på Grorud bestående av 14 BREEAM Very Good-sertifiserte omsorgsboliger.

NCC stod for rivningen av 1000 kvadratmeter eksisterende bygg, og nybygg med 14 BREEAM Very Good-sertifiserte omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, inklusive tre forsterkede boliger.

Anlegget rommer fellesareal for beboere i tillegg til areal for administrasjon og ledelse. Prosjektet har svært krevende tomt- og adkomstforhold.

Prosjekteier er Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF.

Lars-Eivind-Karlsen
Lars Eivind Karlsen

Avdelingsleder Rehabilitering, Oslo og sentrale Østlandet, NCC Building Nordics