NCC Green Asphalt for TINEs nye meieri i Bergen

Da TINE bygget nytt, moderne meieri på Flesland i Bergen ble det stilt høye krav til miljøvennlige materialer og byggeteknikker. NCC leverte derfor NCC Green Asphalt og et eget miljøregnskap for hele asfaltleveransen inkludert transport.

NCC Green Asphalt

TINE og deres entreprenør LAB var på jakt etter miljøasfalt til det nye meieriet, og valget falt på NCC og Green Asphalt. Rundt 5.700 tonn Green Asphalt ble lagt ut på området rundt TINEs nye meieri. Dessuten førte NCC et eget miljøregnskap for asfaltleveransen.

Lavtemperaturasfalten NCC Green Asphalt® er ett av mange miljøtilpassede produkter NCC har utviklet de siste årene. Ved å videreutvikle metodene for produksjon og blanding, har vi lykkes å senke temperaturen for varm asfalt og samtidig opprettholdt kvaliteten. Miljøgevinsten er blant annet redusert utslipp av karbondioksid (CO2) og svoveldioksid. Med høy grad av gjenbruksasfalt får vi ytterligere miljøbesparelser.


Miljøregnskap

NCC påtok seg å føre et detaljert miljøregnskap for hele asfaltleveransen til prosjektet, fra asfaltproduksjon og transport til drivstofforbruk for utleggingen. NCCs utlegger og alt av maskiner i prosjektet gikk på miljødiesel HVO100.

Det ble valgt transportør som benytter utelukkende biler med Euro 6 motor som går på milesBIO HVO100 laget av avfall. Dette gir inntil 90% CO2-reduksjon sammenlignet med bruk av fossil diesel. Bilene har felger av aluminium for lavere egenvekt, dekk fra Bridgestone som gir lengst kjørelengde per dekk, og tandemløft (aksel-løft) for å redusere drivstofforbruk og dekkforbruk. Kun biler med høy nyttelast ble benyttet i dette prosjektet, for å minske forbruk og utslipp per tonn asfalt transportert.

Sjåførene har dokumentert kurs i økonomikjøring som gir besparelser både på dekk, bremser og diesel utførte transporten. Innføring av digitalt registreringssystem for timeføring, fakturering, godkjenning av timer og oppdrag eliminerte kjøring med tom bil tilbake til oppdragssted, dit sjåfør ellers måtte kjørt for å få signert papirer.


Over 70 prosent reduksjon av utslipp for transport

Alle tiltak summert har denne typen transport spart miljøet for 70-95% utslipp av NOX og CO2 sammenlignet med transport som ikke benytter disse tiltakene.

Jonas Beckmann NCC Industry Asfalt
Jonas Beckmann

Sales and Marketing Manager, NCC Industry