Vestre korridor, Stavanger

NCC bygger/oppgraderer tre transformatorstasjoner for Statnett på Sør-Vestlandet i konsortium med ABB. Prosjektet bidrar til å forbedre påliteligheten og kapasiteten i kraftnettet samt øke integreringen av fornybar energi på Sør-Vestlandet.

NCCs del av kontrakten er på til sammen 250 millioner kroner og innebærer grunnarbeider og bygging av tre transformatorstasjoner ved Lyse og Hylen i Rogaland, og Fjotland i Vest-Agder som alle inngår i prosjektet Vestre korridor. Ordren ble bokført i andre kvartal 2016.

Vestre korridor styrker forsyningssikkerheten og øker kapasiteten i sentralnettet og legger dermed til rette for både integrering av mer vind- og vannkraft og økt satsing på industri. Prosjektet gjør også hele det nordeuropeiske kraftsystemet mer robust. De nye transformatorstasjonene vil også spille en viktig rolle i sammenkoblingen av det norske, britiske og tyske kraftnettet.

Kart Vestre Korridor