Lyngården, Trondheim

NCC bygger miljøbygget Lyngården for KLP Eiendom Trondheim til 205 millioner.

Bygget bygges som passivhus med BREEAM Very Good-sertifisering og blir Trondheims første kontorbygg bygd etter den nye TEK17 forskriften. Arbeidene på bygget på 14 000 kvadratmeter til en verdi av 205 millioner kroner starter allerede nå i september og skal etter planen stå ferdig våren 2019. Det er stor interesse for bygget i markedet. Bygget er 55 prosent utleid med leietakerne Schneider Electric Norge, Microchip Technology Norway og NCC.

Langt kundeforhold

Lyngården er det tredje miljøbygget som NCC bygger for KLP Eiendom hvor miljøfyrtårnet «Abels Hus» ble overlevert til selskapet i mars i år. Det ble klart allerede gjennom dette prosjektet at NCC hadde kompetanse å tilby på Lyngården på Moholt. Signeringen i dag kan dermed sies å være et resultat av det særdeles gode kundeforholdet NCC og KLP etablerte gjennom dette prosjektet, samspillformen og gjennom å involvere kunde og andre aktører tidlig i planleggingsfasen.

Norgesmester i BREEAM?

NCC er blant Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsselskaper innen utvikling av bærekraftige prosjekter, og har bygget eller har under oppføring en rekke BREAAM-sertifiserte bygg. I tillegg til energikrav definert av TEK17-forskriften, skal Lyngården prosjekteres og utføres for å oppnå sertifisering BREEAM Very Good. Dessuten skal bygget oppnå energikarakter A og bygges som passivhus.

Lars Petter Gamlem
Lars Petter Gamlem

Distriktsleder Trondheim, NCC Building Norge, NCC Building Nordics