Follo II, Ski

NCC har bygget 8 nye boenheter tilknyttet Follo Omsorgsboliger.

Innflyttingsklart på under ett år

NCC har bygget Follo II med sine 8 omsorgsleiligheter for funksjonshemmede i Lysneveien 53-61, ved siden av Follo omsorgsboliger I og Dagbo i Follo kommune. Bygningen består av 8 leiligheter, fellesarealer, personalavdeling og administrativt avdeling tilknyttet Follo Omsorgsboliger.

Utfordrende grunnforhold

Bygget er oppført som en etasje på bakkenivå. Totalarealet for bygget er 875 kvadratmeter. Det ble også lagt ca. 300 meter med ledninger for vann, spillvann og overvann i det kommunale nettet. Byggearbeidene startet juni 2015 og stod ferdige mars/april 2016.

Markus Stellander
Markus Stellander

Head of Operations, Østlandet, NCC Building Nordics