Draken, Bergen

Torsdag 28.januar inngikk Forsvarsbygg generalentreprisekontrakt med NCC for bygging av MJKs nye lokaler på Haakonsvern.

Illustrasjon: Momentum Arkitekter

Kontrakten, som har en verdi på om lag 150 millioner kroner, omfatter oppføring av Marinejegerkommandoens (MJK) nye bygg på Haakonsvern. Bygget har fått navnet Draken.

I planleggingen har Forsvarsbygg lagt vekt på at Draken vil bli et nøkternt og fleksibelt bygg.

Fjernvarme

Det legges opp til at Draken skal varmes opp via lokal sjøvarme. Det betyr betydelig billigere og langt mer miljøvennlig varme enn ved bruk av konvensjonelle el – og oljekjeler.

BIM

Draken-prosjektet benytter Forsvarsbygg seg av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BiM). Dette bedrer blant annet prosjektets informasjonsflyt og reduserer risikoen for byggefeil.

Navnet Draken

Draken er den største båttypen vikingene hadde. På Haakonsvern er det en tradisjon for å kalle opp bygningene etter fartøysnavn.