Alcoa, Mosjøen Havn

NCC har utført miljømudring av sjøbunn og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen havn. Prosjektet ble sertifisert på høyeste nivå i den internasjonalt anerkjente klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL.

Tidligere industrivirksomhet gjorde sjøbunnen i Mosjøen forurenset. På oppdrag for ny eier, Alcoa, har NCC gjennomført en omfattende miljømudring og rensing av sjøbunnen utenfor selskapets kaiområde.

I tillegg har Alcoas eksisterende kaianlegg på 280 meter blitt oppgradert og forsterket med ny spunt, en 215 meter ny kaifront etablert og hele kaianlegget koblet sammen med eksisterende kommunal kai.

Høsten 2019 ble anleggsprosjektet sertifisert på høyeste nivå «Excellent» innen klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL. 

I forbindelse med kaianlegget ble det bygget seks cellespunter – eller sylindere av stål -  som ble slått ned i sjøbunnen. Disse ble fylt med mudrede masser, før det hele ble forseglet med asfalt/betong. Cellespuntene, som er anlagt i nordre ende av kaianlegget, fungerer som fundament for deler av kaianlegget. Det er også fylt inn mudrede masser bak de nyetablerte spuntene, hvor det er blitt stabilisert og tildekket.

Miljømudringen og tildekkingen av sjøbunnen er blitt utført av NCCs datterselskap Sjøentreprenøren.