Storsatsing for NCC i Norge.

Viktig storsatsing for NCC Building

Nylig meldte NCC at Utlendingsdirektoratet UDI kommer inn som stor leietaker i Valle View-prosjektet og del 2 av NCCs satsing på Valle igangsettes. Prosjektet på om lag 22 000 kvadratmeter gir NCC Building et betydelig byggeprosjekt i Oslo som skaper medvind.

Valle Wood på 6 700 kvadratmeter nærmer seg ferdigstillelse og igangsettelsen av del 2 av NCC-satsingen på Valle bidrar til høy aktivitet for NCC Building i Oslo. Leder for NCC Building Norge, Are Strøm, ser positivt på fremtidsutsiktene. 

-Valle er en storsatsing for NCC i Norge. Når vi nå går i gang med byggingen av nærmere 22 000 kvadratmeter med Valle View, betyr det høy aktivitet for oss i Oslo-området, sier han. 

Les også: UDI flytter til Valle View

NCC Building Norge har de siste årene reorganisert og konsolidert virksomheten for å levere på strategien med tidligfaseprosjekter, samspill og tett samarbeid med kundene. Dette har gitt NCC suksess på blant annet svømmehaller, skoler og kontorprosjekter.  

- Tidlig involvering av samtlige prosjektdeltakere på tvers av disipliner, fag og roller er selve nøkkelen i arbeidet vårt. Vi har gått fra å være en tradisjonell entreprenør til å bli en entreprenør som er spesialisert på å utvikle prosjektene vi skal bygge sammen med kunde, brukere og samarbeidspartnere, sier Are Strøm. 

I tillegg til prestisjeprosjektene på Valle er NCC Building involvert i en
rekke tidligfaseprosjekter rundt om i landet. Blant annet Manglerud bad,
Risenga skole og sikkerhetsbygg for St. Olavshospital i Trondheim.

Rigger for fremtiden
NCC har planer om ytterligere to byggetrinn på Valle og kan bygge totalt 60 000 kvadratmeter på Valle. NCC Building rigger derfor virksomheten for fremtiden og forventer behov for ansettelse av en rekke nye medarbeidere med solid kompetanse.  

- Vi vil ha behov for solide og motiverte medarbeidere som ønsker å involvere seg i komplekse prosjekter. Det er avgjørende at vi får på plass dyktige og erfarne prosjektledere, anleggsledere og formenn. Det blir hektiske tider fremover, konstaterer Are Strøm. 

Arbeidet med Valle View starter opp i løpet av mars og planlegges
miljøsertifisert til BREEAM NOR Excellent.

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group