Stort utbytte av øvelse

NCC gjennomførte onsdag kveld en beredskapsøvelse med ulykke under asfaltarbeid. - En meget viktig og vellykket øvelse, sier HMS-sjef Bjørn Ramstad i NCC Industry.

Under øvelsen, som ble gjennomført på Rv 661 i Skodje kommune, øvde de ansatte i asfaltlaget på håndtering av en ulykke hvor en person var kommet i blindsonen bak tilhengeren og kommet i klem mellom tilhengeren og fronten på asfaltutleggeren.

NCC-mannskapet fikk øvet seg i å gi førstehjelp til den skadde, varsling og samarbeid med ambulanse.

- Det var en meget realistisk øvelse som ga våre folk en meget god forståelse av hva som kan oppstå og hvordan situasjonen skal håndteres. Det ble lagt inn ekstra tid før ambulanse kom til stedet, slik at alle fikk øvd på førstehjelp. Det var viktig erfaring for alle våre folk, sier, HMS-sjef i NCC Industry, Bjørn Ramstad.

Samarbeid med redningsetat

NCC er veldig glade for at de fikk med seg redningsetat og et godt samarbeid med Røde kors. Det bidro til å lage en øvelse som skapte en veldig realistisk arena for øvelsen.

- Vi vil takke både Røde kors og Prehospitale tjenester i Ålesund, som kom med sine innspill på hvordan vi burde legge opp øvelsen og bidra i selve øvelsen. Dette har gitt oss utrolig viktig erfaring, som vi vil ta med oss videre i vårt arbeid, sier Ramstad.

HMS-uke

NCC har denne uken gjennomført en HMS-uke for å styrke sikkerhetskulturen i konsernet ytterligere. Alle 18 000 ansatte i alle de nordiske landene har gjennomført øvelser og førstehjelpskurs, gjennomført risikoanalyser og gjennomganger av beredskapen.