Sterk forbedring i HMS-tall i NCC

Nedgangen i skader med fravær er svært positiv i NCCs norske virksomheter. Ved utgangen av første kvartal i år hadde selskapene, inkludert datterselskaper, en H-verdi på 1,3 de siste 12 månedene. På samme tid i 2020 var H-verdien 3,5.

-Vi er fornøyde med utviklingen, men én skade er én skade for mye. Vårt mål er klart – vi skal ha null fraværsskader, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norge.

Utviklingen er positiv i samtlige av de utførende enhetene NCC Industry, NCC Building og NCC Infrastructure.

-Over 80 prosent av NCCs avdelinger og datterselskaper har null fraværsskader de siste 12 månedene. Det er et resultat av systematisk og høy innsats i alle ledd i NCC over mange år, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

HMS Uke
Denne uken gjennomfører NCC sin 11. HMS Uke på rad i Norge. I år blir det av smittevernhensyn noen begrensninger på type aktiviteter som gjennomføres. HMS-sjef og koordinater for de norske NCC-selskapene, Morten Larsen, er likevel trygg på at nytten vil være stor, også i år.

-Gjennom et helt tiår har HMS-uka vært en av grunnpilarene i vårt HMS-arbeid. Situasjonen vi nå har gir mulighet til å sette søkelys på de daglige og viktige rutinene som må gjennomføres for å kunne jobbe sikkert, samt å reflektere over holdninger og adferd som medfører risiko, forteller han.

I NCC rapporteres alle uønskede hendelser som skade på personer, nestenulykker og farlige forhold inn i HMS databaseverktøyet Synergi. Datagrunnlaget som er samlet over flere år gir unik innsikt i risikoområder og tiltak som gir høy gevinst. Blant de største risikoområdene er arbeid i høyden, håndholdte maskiner, kraner og lifter, arbeid i eller ved vei, fallende gjenstander, tunge løft, og arbeid med skarpe eller spisse gjenstander.

Som følge av analysene har NCC innført konkrete stopp-punkt i HMS-rutinene.

  • Daglig-Sikkerhets-Gjennomgang: Hvert arbeidslag starter dagen med en gjennomgang av dagens oppgaver og identifiserer mulige risikoområder.
  • Sikker-Jobb-Analyse: Gjennomføres før hver arbeidsoperasjon definert som risikooperasjon.
  • Time-Out: Ved observasjon eller ved usikkerhet om et arbeidet utføres sikkert har alle på en NCC-byggeplass rett og plikt til å stanse arbeidet.
  • Lesson-Learned: Ved nesten-ulykker eller -uhell utarbeides det en beskrivende rapport som deles med øvrige prosjekter.

-Fokus fra ledelsen, ledere og medarbeidere som bryr seg, systematikken og den samlede aktiviteten har gitt svært gode resultater, sier Morten Larsen.

 

 

 

Morten Larsen

KS/HMS-sjef, NCC Infrastructure

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group