NCC tildelt kontrakt av Statsbygg

NCC er sammen med Dyrvik Arkitekter tildelt kontrakt for å utvikle og bygge Drammen Tinghus for Statsbygg. Samarbeidet starter med en optimaliseringsfase, hvor konseptet skal bearbeides og videreutvikles sammen med Statsbygg og brukere

Byggestart, som er planlagt høsten 2021, har forbehold om endelig finansiering. Bygget blir totalt på ca, 3.600 kvm.

- Sammen med Dyrvik Arkitekter og øvrige samarbeidspartnere har vi utviklet et konsept vi er stolte av. I tillegg til å tilby konkurransedyktig pris har vi også lykkes med å utvikle det totalt sett beste konseptet, i forhold til blant annet tekniske løsninger, arealeffektivitet, estetikk og funksjonalitet, sier Bjørn Kristian Hole, leder for NCCs byggvirksomhet i Viken Vest.

-Vi skal være den foretrukne samspillsentreprenøren for offentlige og kommunale utbyggere. Derfor er vi meget godt fornøyd med å kunne tilby Statsbygg et konkurransedyktig konsept vi nå skal optimalisere i nært samarbeid, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Fossilfri byggeplass
I prosjektet vil det bli lagt på bærekraftige løsninger. Utover at byggeplassen vil være fossilfri legges det vekt på å velge materialer som sikrer et godt innemiljø. Det nye Drammen Tinghus skal bygges etter passivhus-standard og i byggeperioden skal NCC oppnå en reduksjon på 30 prosent klimagassreduksjoner sammenlignet med referansebygg.

Prosjektet vil bli gjennomført som en papirløs byggeplass, hvor tegninger forløpende lastes opp og tilgjengeliggjøres i BIM-modeller. På byggeplassen vil det blant annet være BIM-stasjoner med tilgang til oppdaterte tegninger og fremdriftsplaner.

-Utover å sikre høy kvalitet i alle faser av prosjektet er digitale løsninger også et viktig verktøy for å sikre en trygg byggeplass, blant annet fordi arbeidet blir enklere å detaljplanlegge frem i tid, sier Hole.

Som valgt samspillsentreprenør vil NCC ha ansvar for utviklingsfasen, detaljprosjektering og utførelse av komplette arbeider.

Kontrakten ble signert 12. mars og vil bli ordreregistrert i forretningsområdet NCC Building Nordics når finansiering er godkjent.

Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

Bjørn Kristian Hole

Distriktsleder Viken vest, Østlandet, NCC Building Nordics

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group