NCC-lag vant Årets asfaltjobb 2016

Utleggerlaget til bas Sverre Magne Svinstad ble under årets asfaltkonferanse hedret med prisen Årets asfaltjobb 2016.

Det var stormende jubel i salen da vinneren av prisen ble presentert under årets asfaltdag, arrangert av Norsk Asfaltforening, i Oslo torsdag 26. januar. Rundt 300 fagfolk var samlet og en hel bransje hyllet det dyktige asfaltlaget.

- Det sju mann store asfaltlaget har vist at de utfører sine oppdrag med svært god kvalitet, dessuten har de lærlinger med, som ansees som ekstra positivt. Deres bas er en trygg, god og samlende leder, sa Asfaltforeningens leder Kjersti Torgersen da prisen ble delt ut.

I fjor la asfaltlaget om lag 40 000 tonn asfalt på vegene i Telemark. NCC-laget består av Sverre Magnus Svinstad (bas), Jon Helge Mølland, John Arne Gorossås, Rune Tønnesen, John Oftedal, Tor Seland og Ivan Tellef Helle.
Ole Ragnar Holte (site manager) og arbeidsleder Roy Heia er også sentrale i arbeidet som er utført.

Fagkompetanse

I begrunnelsen legges det vekt på bas Svinstad sine lederegenskaper og lagets evne til å gjennomføre jobbene med kvalitet i alle ledd. Svinstad er stolt av at laget fikk prisen og er ikke i tvil om at fagkompetansen har vært avgjørende for den kvaliteten laget har levert på jobbene i 2016.

- Alle på laget har fagbrev og en solid kompetanse. Og snart har også lærlingen fagbrevet på plass. Jeg tror nok den solide kompetansen og god dialog med kunden gjør at vi har gjort en så god jobb i året som gikk, sier han.

- Jeg er svært stolt av at NCC-laget får denne prisen og det er vel fortjent. Laget har jobbet veldig godt i flere år og består av meget dyktige og stolte fagarbeidere. Gratulerer til hele laget, sier asfaltdirektør Joar Caspersen.

Asfalt seier1
Årets Asfaltlag: Tor Seland (bak f.v), Ivan Tellef Helle, John Arne Grossås, Ole Ragnar Holte. Rune Tønnesen (foran f.v.), Jon Sverre Oftedal, John Helge Mølland og Roy Heia. I front sitter bas Sverre Magnus Svinstad. Foto: Tor Heimdahl, NCC