NCC Industry vant asfaltkontrakt i Trøndelag på grunn av lave CO2-utslipp

NCC signerte forrige uke en kontrakt med Trøndelag fylkeskommune for asfaltering av 28 kilometer fylkesveier på Hitra og Frøya. Ved anbudsåpningen var ikke NCC lavest i pris, men etter kontrollregning og tillegg for CO2, var det de som til slutt ble tildelt oppdraget.

- Vi setter opp en mobilfabrikk ved Hitra bergverk, og vil ha 1 asfaltlag som starter asfalteringen i begynnelsen av mai. Etter planen skal de holde på til tidlig i september. Vi skal legge 27500 tonn asfalt og frese sirka 3800 m2 asfalt på 28 kilometer, sier Area Manager i NCC Industry, Thor Kvam.

I anbudet ble det bedt om EPD (Environmental Product Declaration) på CO2 utslipp tilknyttet dette prosjektet. En EPD er en rapport som er med på å beskrive livssyklusen til et produkt på en enkel og sammenfattet måte, for å sette lys på produktets påvirkning på miljøet og dets karbonavtrykk. Dermed får vi et verktøy som kan benyttes til å sette fokus på tiltak som kan være fordelaktige for miljøet, og dermed redusere CO2 utslippet til et minimum i hele prosessen.  Lab Manager i NCC Industry, Bente Stokkenes Nesbø, hadde ansvaret for å utarbeide EPD til dette anbudet.

- Dette er et klart satsingspunkt for NCC. Vi ser at flere setter strengere miljøkrav gjennom EPD-er, og vi ønsker å bidra i utviklingen. En EPD kan omfatte opptil flere steg; råvarer, transport av råvarer, produksjon av asfaltmassen, transport av massen til utlegg, og til slutt selve utleggingen. Ved å gjøre ulike grep som å plassere verket i pukkverket, og benytte drivstoff alternativer med størst mulig fokus på miljø, som for eksempel biodiesel, kan vi redusere det totale CO2 avtrykket betraktelig. NCC fokuserer på å ta smarte valg, som er fordelaktig for miljøet, og det ser vi gir uttelling nå, sier Bente Nesbø.

For NCC sin del utartet dette anbudet seg til at man først ble vektet sist grunnet pris, men til slutt vant kontrakten, fordi man kunne vise til lavere CO2-utslipp for prosjektet.

- Vi vil trekke fram Trøndelag fylkeskommune som setter tøffe mål om å redusere CO2-utslippet med 60 % innen 2030. Det er en kamp om midlene, og vi i NCC er veldig godt fornøyd med at miljøfordelene med vårt tilbud vant igjennom, sier Area Manager i NCC Industry, Thor Kvam.

Han fortsetter:

- Vi vil be publikum om å ha tålmodighet og å vise hensyn til de som arbeider på veien nå i sommer. Det vil bli skiltet i de områdene vi arbeider i, og vi ber alle respektere trafikkdirigentene, avslutter Kvam.