NCC hjelper gyteklar laks i Espedalselva

NCC har lagt gytestein for å lage nye gyteplasser til laks i Espedalselva i Forsand kommune. Dette er et samarbeid på tvers av flere miljøer. Gjennomføringen og planleggingen er gjort av elveeierlaget og Norges Jeger og Fiskeforening Rogaland. UNI Miljø har stått for kartlegging og valg av løsning, og gytegrusen er altså produsert og sortert av NCC Industry.

Det er Norges Jeger- og Fiskeforening som står bak prosjektet, som har gått over to faser, en i 2015 og en i 2018. Prosjektet har en samlet sum på rundt 115.000 kroner, og er finansiert av fiskefondsmidler tildelt av Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. I 2015 ble det lagt ut ca 250 tonn gytegrus, og nå i sommer har det blitt lagt ut ca 220 tonn. Det er NCC sitt pukkverk på Helle som har stått for grusen, som er fra 16 til 150 mm i størrelse.

- Dette er et veldig spennende prosjekt som har vist seg å være svært suksessfullt. Etter at gytesteinene fra NCC ble laget i 2015 ble det registrert rundt 80 gytende laks den sommeren. Det er viktig for elva at bestanden øker, sier Per Thu, driftsleder på Helle pukkverk og fiskeentusiast.

Dette samarbeidsprosjektet er i utgangspunktet et forskningsprosjekt. Dykkere har blitt brukt i elva for å kartlegge strømninger i elva, og steinen har blitt lagt ut på anvisning fra hydrolog fra UNI Miljø. Det har i etterkant blitt laget en håndbok for hvordan lage gyteplasser, basert på blant annet erfaringene og produktene Helle pukkverk har levert.

- Det er naturstein vi har lagt ut. Steinen har blitt sortert hos oss før de blir lagt ut. For at den skal fungere som gytestein, kan den ikke ha noen skarpe kanter. Laksen graver ned eggene sine, og lager seg plass ved å slå steinen med halen sin, derfor er det viktig at det er naturstein som blir brukt, avslutter Thu.

Foto: Per Thu

Per Thu

Site Manager, NCC Industry