NCC bygger sikkerhetskultur med HMS-uke

Denne uken retter NCC fokuset på sikkerheten til sine ansatte. En felles HMS-uke for alle 18 000 ansatte i NCC-konsernet gjennomføres.

Det overordnede formålet med HMS-uken er å rette søkelyset mot og styrke konsernets felles sikkerhetskultur ytterligere.

- Under HMS-uken gjennomføres en rekke felles aktiviteter som skal bidra til styrket sikkerhet og økt engasjement, sier Anne Onarheim Moger, HMS-sjef i NCC Norge.

18 000 ansatte

Det er sjette gang NCC i Norge gjennomfører HMS-uken. Nå har hele konsernet samlet seg om en felles uke, hvor det rundt om i alle de nordiske landene gjennomføres aktiviteter, som skal bidra til styrket sikkerhetskultur.

Alle ansatte i NCC begynner denne uken med et avdelingsmøte hvor HMS-uken startes i gang.

- Vi er omlag 18 000 ansatte som denne uken gjennomfører øvelser og førstehjelpskurs, gjennomfører risikovurderinger, gjør sikkerhetssjekker og gjennomganger av arbeidsrutiner og utstyr. Alle ansatte deltar i løpet av denne uken på minst to HMS-arrangementer og bidrar dermed til økt sikkerhetsfokus i NCC, sier Moger.

NCC stiller høye krav til sikkerhet i alle prosjekter og arbeidssteder og har en visjon om null skader. Det er bare mulig gjennom systematisk og langsiktig HMS-arbeid.

- Vi jobber hver dag for at alle våre ansatte skal kunne reise hjem til familie og venner etter fullført arbeidsdag. Det krever en sterk sikkerhetskultur. HMS-uken er ett av de tiltakene vi gjennomfører for å skape god sikkerhetskultur, avslutter Anne Moger.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Tor Heimdahl, Kommunikasjonssjef mobil: 95 13 06 93
Anne Moger, HMS-sjef NCC Norge, mobil: 99 20 65 33

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av de ledende selskapene innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur med en omsetning på 62 Mrd SEK og 18 000 ansatte i 2015. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.