NCC Industry

NCC asfalterer for Sunnfjord kommune

NCC Industry starter denne uken opp arbeidet med å asfaltere for Sunnfjord kommune. Asfaltkontrakten er fordelt på 8 asfalteringspunkter og arbeidet vil pågå i perioder utover høsten. Etter planen skal all asfaltering være utført i løpet av oktober.

Asfaltkontrakten med Sunnfjord kommune er en relativt stor jobb, forklarer distriktssjef Lasse Tefre. Totalt vil NCC legge omlag 6 000 tonn asfalt for kommunen.

- Asfaltjobben for nye Sunnfjord kommune har etter kommunesammenslåingen blitt en relativt stor og derfor attraktiv kontrakt, sier han.

NCC Industry er nyetablert i området og asfaltkontrakten for Sunnfjord kommune er derfor er viktig kontrakt å vinne.

-Vi har akkurat kjørt i gang vår asfaltfabrikk, og har stor kapasitet til å levere kvalitetsasfalt med fokus på gjenbruk og sikker leveranse, sier Tefre.

Fokus på sikkerhet
Asfaltarbeidet vil i perioder føre til stenging av veier og litt ventetid enkelte ganger. Lasse Tefre oppfordrer alle trafikanter om å vise hensyn til asfaltarbeidere og respektere skilting og eventuell dirigering.

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group