Miljøkompetanse ga NCC Alcoa-kontrakt

NCC Construction Norway er tildelt kontrakt av Alcoa Norway for utbygging og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen. I oppdraget inngår også miljømudring av sjøbunnen og sikker deponering av massene. Kontrakten er på MNOK 205.

- NCC har sammen med utvalgte underentreprenører kunnet tilby Alcoa et team med solid bygg- og miljøerfaring. Vi skal tilby bærekraftige løsninger for våre kunder, og er svært tilfreds med å tegne en viktig kontrakt med en internasjonal kunde på dette området, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC.

I tillegg til etablering av 215 meter ny kaifront skal Alcoas eksisterende kaianlegg på 280 meter oppgraderes, og forsterkes med ny spunt i hele dets lengde. Både Alcoas eksisterende og nye kaianlegg skal kobles sammen med eksisterende kommunal kai.

Miljømudring

Sjøbunnen i Mosjøen er forurenset etter tidligere industrivirksomhet. På oppdrag for ny eier, Alcoa, vil NCC gjennomføre omfattende miljømudring og rensing av sjøbunnen utenfor kaiområdet.

I forbindelse med kaianlegget vil det bli bygget seks cellespunter, det vil si sylindere av stål, som slås ned i sjøbunnen. Disse fylles med mudrede masser, før det hele forsegles med asfalt eller betong. Cellespuntene, som blir anlagt i nordre ende av dagens kaianlegg, vil fungere som fundament for deler av kaianlegget. Det vil også bli fylt inn mudrede masser bak de nyetablerte spuntene, hvor det vil bli stabilisert og tildekket.

Miljømudringen og tildekking av sjøbunnen utføres av NCC Constructions heleide datterselskap, Sjøentreprenøren. Sjøentreprenøren har også utført omfattende arbeid i forbindelse med NCCs entreprise på Hålogalandsbrua.

- Kombinasjonen av rehabilitering av eksisterende infrastruktur, nybygg og utfordrende miljøoppgaver er kompliserte prosjekter som passer oss godt. Vi kan tilby høy prosjektkompetanse, og setter sammen gode team for både offentlige og private aktører, sier Nordstrøm.

Forventet byggestart er månedsskiftet februar-mars 2016 og arbeidene ferdigstilles i oktober 2017.

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.