Forbedret online leksehjelp i matematikk

Mattesenter lanserer nå en utvidet og forbedret versjon av webmatte.no, som er senterets gratis online leksehjelp i matematikk. Nå inkluderes P1 og P2-matematikk – som er minstekravet for å få generell studiekompetanse – i onlinetjenesten.

– Vi ønsker å gjøre disse matte nivåene lettere å forstå for hver enkelt. P1 og P2 er minstekravet for å få generell studiekompetanse, og bidrar til å gi deg nødvendig kunnskap som det kan være relevant å anvende i hverdagen, sier prosjektleder Jakob Westberg i Mattesenter.

Webmatte.no fokuserer på at "Det er matematikk i alt", som handler om nettopp det å anvende det man lærer i dagliglivet. 

Webmatte er gratis online leksehjelp i matematikk, åpent for alle brukere. Innholdet i Webmatte inneholder norske retningslinjer i forhold til fag og pensum. Innholdet er derfor delt inn i alt fra P1-matematikk og opp til R2-matematikk.

–  Alt innholdet er skrevet av folk med et høyt matematisk nivå, og vi har gjort en innsats for å holde en rød tråd gjennom hvert kurs, som letter forståelse og læring, forteller Westberg.  

Til nå har Webmatte kun inneholdt T-nivået, men fra nå er P1 og P2 matematikk også tilgjengelig. Det vil etterhvert med tiden være mulig å få hjelp med alle matematikknivåene. 

Les mer: Derfor støtter NCC gratis mattehjelp