Koronavirus: Informasjon til våre kunder

Kjære kunde

Situasjonen med koronaviruset og de sterke tiltakene som er iverksatt av norske myndigheter og andre myndigheter i Norden er en utfordring i hele samfunnet.

Ambisjonen til NCC er å holde virksomheten og prosjektene våre i drift med så lite forstyrrelser som mulig og å drøfte løsninger og løse problemer i samarbeid med våre kunder og oppdragsgiver når det er nødvendig. Vi vil samtidig legge vekt på å overholde de begrensninger og anbefalinger fra myndigheten som vi er pålagt for å begrense spredningen av smitte.

Vi følger nøye med på anbefalingene og retningslinjene fra myndigheter i landene hvor vi opererer. Vi oppdaterer instruksene til våre ansatte slik at de samsvarer med råd og retningslinjer. Vi har også instruert alle ansatte om å være nøye med hygienepraksis og rådene om hvordan de skal opptre hvis de opplever noen symptomer. Vi sørger for at alle møter åpner for deltakelse via digitale løsninger, for å begrense spredningen og for å la flest mulig delta.

Alle kontorene våre er åpne, selv om mange jobber fra hjemmekontor i samsvar med gjeldende anbefalinger.

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson i NCC.
Telefon: 22 98 68 00
firmapost@ncc.no

Finn din kontaktperson her: https://www.ncc.no/kontakt-oss/