La ned grunnsteinen til ny Tjøme-barnehage

Tjømes ordfører Bente K. Bjerke la onsdag 26. april ned grunnsteinen til nye Lindhøy barnehage. Barnehagen, med seks avdelinger og plass til 106 barn, blir en sentral del av Lindhøy oppvekstsenter i Tjøme-området.

- At vi får en stor kommunal barnehage i et flott og stort bygg er svært bra for Tjøme som oppvekstkommune, så dette er en stor dag, sier ordfører Bjerke.

Med flott sang fra barnehagebarna ble det en ekstra flott ramme rundt arrangementet, der også inviterte gjester fra Tjøme kommunestyre og utvalg, barnehage-representanter samt fra In Cube Arkitektur & design, AF Gruppen og NCC var tilstede.

Åpnes i januar 2018

Grunnarbeidene på Lindhøy startet i februar og byggestart skjer nå i april/mai. Barn og ansatte skal etter planen ta i bruk barnehagen i januar 2018.

- Vi reiser bygget med prefabrikkerte tre-elementer der både tak, gulv og vegger kommer ferdig produsert og isolert til byggplassen. Bruk av prefabrikkerte elementer sikrer både selve byggkvaliteten og en effektiv fremdrift, sier prosjektleder Trond Furuheim i NCC Building.

Solcellepaneler og vannbåren varme

Lindhøy barnehage bygges på en vel ni mål stor tomt, og selve bygget vil ha en størrelse på BRA 1320 m2, BTA 1574 m2. Oppvarmingen av bygget er vannbåren varme i gulv, samt fjernvarme. Det blir også montert solcellepaneler på tak som vil gi ekstra strøm til drift av bygget. Med barnehagen på plass kompletteres byggingen og utviklingen av Lindhøy oppvekstsenter, som også består av skole og idrettsanlegg i området.

Barnetegninger i grunnsteinen

I den nedlagte grunnsteinen ligger blant annet barnas tegninger av den nye barnehagen, dessuten selve byggetegningene fra InCube Arkitektur & design som har gjort arkitekturprosjekteringen.

- For meg og oss som har tegnet barnehagen - er det viktig at dette blir et sted barn og ansatte kan utfolde seg i lek, læring og arbeid. Sentralt i bygget er et stort felles aktivitetsrom og personalavdeling. Bygget har jordvarme og solceller, der det å produsere energi og miljøvennlighet blir en naturlig del av barnas hverdag, sier sivilarkitekt Bjørner Bolle ved InCube AS.

I tillegg til ny barnehage blir det i anleggsperioden også bygget ny energisentral, ny infrastruktur og parkeringsplass, der entreprisen håndteres av AF Gruppen.