Silsand barneskole

I dag tas nye Silsand barneskole i Senja kommune i bruk. Det ble et helt annet prosjekt enn det NCC gikk i gang med, skriver prosjektleder Fred Pedersen i NCC-bloggen.

I utgangspunktet skulle vi rive 2 400 kvm og renovere 800 kvm. Slik ble det ikke. For dårlig betongkvalitet gjorde at vi måtte rive alt sammen og bygge en helt ny skole. Vi tror at løsningen som ble valgt, vil være den beste for alle elever og ansatte ved skolen, skriver prosjektlederen i NCC-bloggen.


Foto: Aril Skogland/NCC

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group