Forbedrer Osloøyenes publikumstilbud

Med minimert miljøfotavtrykk oppgraderer NCC infrastruktur for forbedret forsyning av drikkevann, avløp og elektrisitet på Hovedøya og byøyer i Oslo foran årets besøkssesong.

Byøyene i Oslofjorden er populære utfartsmål med rundt én million besøk årlig. For å møte økende besøkstall utfører NCC i disse dager en total oppgradering av ledninger for drikkevann, avløp (VA) samt elektrisitet. Prosjektet utføres for Oslo kommunes Vann og avløp- samt Bymiljøetat.

– All vannforsyning ut til byøyene går via Hovedøya. Her graver, sprenger og pigger og besørger vi nye rør- og el-traséer ned i bakken, og fyller igjen slik at gangveier og mark tilbakeføres slik det var. Samlet sett utgjør dette en total oppgradering av infrastrukturen på Hovedøya, som nå får et VA- og el-nett som er bygget for framtiden, forteller prosjektleder Tor Andre Rugland i NCC Område Oslo.

De nye VA- og el-ledningene vil forbedre publikumstilbudet på øyene, blant annet ved bedre tilretteleggelse for drikkevann og toaletter. Ledningene følger veisystemene og gir tilkoblingsmuligheter for blant annet båtforeninger, sjøskole, kafé og annet.

Skånsomme anleggsarbeider

Hovedøya er vernet område, et naturreservat med plantelivsfredning og kulturminner. Anleggsarbeidene gjennomføres dermed så skånsomt som mulig, og med et lavest mulig klimaavtrykk.

– Vi tilrettelegger anleggsarbeidene ekstra nøye her ute. For å minimere CO2-avtrykket har vi valgt å kjøre alle maskiner på biodiesel og miljøolje, samt at vi bruker så mye elektrisk utstyr som overhodet mulig i arbeidet. Vi har også med oss arkeolog fra kommunen som jobber sammen med oss og har gjort en rekke arkeologiske funn, som en ikke visste om tidligere, forteller prosjektlederen.  

Også massehåndteringen skjer med miljø i fokus. Alle masser, både jord- og fjellmasser, gjenbrukes i størst mulig grad. Forurensede masser på øya fjernes og fraktes bort med lekter til deponi (i Holmestrand).

– Vi har et miljøaspekt i prosjektet som gjør at vi sparer miljøet for enormt mange lastebillass gjennom byen, avslutter prosjektleder Rugland.

Svein Nilsplass

Områdesjef Oslo, NCC Infrastructure

Fornyer vann og avløp på byøyer i Oslo