Ung@ncc - et nettverk for nyutdannede i NCC

En start på karrieren for funksjonærer i NCC i Norge.

Ung@ncc er et nettverk for nyutdannede sivilingeniører, ingeniører og andre nyutdannede som har sin første jobb i NCC.

Nettverket skal bidra til å sikre en positiv og kvalitativt god start på arbeidsforholdet i NCC, og gi trygghet og tillitt i rollen som den enkelte har. Opplegget består av flere samlinger av 1-2 dagers varighet i løpet av en 12 måneder periode, med fokus på å bli bedre kjent med NCC samt å bygge interne relasjoner med likesinnede.

Kim Cassim
Kim Cassim

HR Country Manager og Leder NCC-skolen, NCC Group