NCC i sosiale medier

Er du nysgjerrig på hva som skjer hos oss i NCC? Følg oss i sosiale medier via lenkene nedenfor.

Følg det siste fra NCC: s blogg

Vårsamling for ung@ncc

Den 24. og 25 april gjennomførte vi vårens samling for ung@ncc. Denne gangen fikk vi besøk fra de svenske Master Trainees, som er det nettverket i NCC Sverige som ligner mest på ung@ncc her i Norge. Dagene var fylt med erfaringsutveksling, faglig påfyll, prosjektbesøk og nettverksbygging på tvers av både forretningsområder og landegrensen.

Krav om CO2 kutt er en viktig pådriver for innovasjon

Asfaltbransjen har de siste årene vært gjennom en stor endring og har i løpet av få år redusert CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen betydelig – noe som er avgjørende for at kunden skal nå sine målsetninger om redusert miljøpåvirkning.

Reduserer CO2-utslipp fra asfaltproduksjon med innovativ teknologi

Det er nå i april 10 år siden NCC startet opp sin førte asfaltfabrikk som benyttet trepellets som fyringskilde. Løsningen har bidratt til betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen. I dag markerer vi oppstarten av vår asfaltfabrikk i Ålesund, som i løpet av vinteren har gjennomgått en betydelig oppgradering.

Samspill-metodikk som gir bedre prosjektkvalitet

I bygg- og anleggsbransjen har samspillkontrakter blitt et stadig mer populært valg for å fremme samarbeid og integrasjon mellom aktørene i et prosjekt. NCC har gjennom mange år utviklet en samspill-metodikk der en jobber smartere og mer effektivt sammen – og der en unngår å havne i tvister etter at prosjektet er ferdigstilt.

Veivedlikeholdet må intensiveres, men med lavest mulig klimaavtrykk

Norge har over mange år latt infrastrukturen forringes, og vedlikeholdsetterslepet av våre veier er betydelig og øker stadig. Økt behov for veivedlikehold, sammen med klimakrisen, gir krevende utfordring med å redusere CO2-utslippet fra veivedlikeholdet.