Helse og sikkerhet

I NCC har vi en nullvisjon når det gjelder ulykker på arbeidsplassen. Det betyr at vi skal redusere antall ulykker i konsernet til et minimumsnivå.

For å nå denne visjonen må alle jobbe sammen for å gjøre arbeidsmiljøet på de respektive arbeidsplassene så sikkert som mulig – hver dag. 

For selv om vi blir stadig flinkere til å unngå ulykker på arbeidsplassene – de senere årene har antall ulykker sunket med 45 % (fra 14,6 til 8,0*) – er det mulig å gjøre enda mer. Vi må sørge for at ingen blir skadet eller mister livet på jobben. Alle skal komme seg trygt hjem!

*Antall ulykker som innebærer én eller flere dagers fravær fra ordinært arbeid per 1 million arbeidstimer