Om Time Out

Vi er ikke perfekte. La oss derfor hjelpe hverandre! Hvis du føler at vi ikke har et trygt arbeidsmiljø i en eller annen forbindelse, ber vi deg si fra og ta Time Out!

Dette er Time Out:

1. Reager hvis du oppdager en utrygg situasjon
2. Grip inn, og kontakt din leder 
3. Ta Time Out!
4. Rapporter, diskuter og finn løsninger
5. Iverksett sikringstiltak 
6. Fortsett arbeidet under trygge forhold

Hensikten med Time Out er å oppmuntre ledere og medarbeidere til å utvikle en åpen og ærlig sikkerhetskultur gjennom aktivt å stimulere og støtte alle som reagerer og griper inn når de oppdager atferd eller arbeidsrutiner som ikke er trygge. Målet er å skape en sterk sikkerhetskultur der alle som er en naturlig del av arbeidet reagerer og griper inn når de oppdager utrygge situasjoner.

Ansvar

Alle som jobber på en av NCCs arbeidsplasser er ansvarlig for å skape og opprettholde et sikkert arbeidsmiljø.

Ledelse og ledere har et særskilt ansvar for å vekke interesse og engasjement for arbeidet med NCCs sikkerhetskultur. Det er anleggslederen som skal sørge for at Time Out blir benyttet på arbeidsplassen.

Det skal føles feil IKKE å reagere og gripe inn når vi ser risikofylte situasjoner på arbeidsplassen. Lars-Gunnar Larsson, arbeidsmiljøleder