Daglig Sikker Jobb-briefing

På NCCs produksjonssteder skal alle arbeidslag hver dag gjennomføre en sikkerhetsbriefing før arbeidene starter opp. Formålet er å drøfte kort hva som skal gjøres i løpet av dagen, hvilke risikoer og arbeidsoppgaver dagen vil bringe og hvordan disse skal håndteres på en sikker måte. En arbeidsplass kan ha flere arbeidslag, og hvert lag skal gjennomføre en daglig sikkerhetsbriefing.

Daglige sikkerhetsbriefinger har sitt utgangspunkt i LEAN og er blitt brukt i industrien i mange år med gode resultater. Det er en effektiv måte å opprettholde fokus på helse og sikkerhet på og gjøre alle oppmerksomme på aktuelle risikoer.

Slik gjennomfører dere en Sikker Jobb Briefing

  1. Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres i dag?
    Arbeidslagene kommer sammen i et par minutter hver dag for å gjennomføre en sikkerhetsbriefing
  2. Hvilke risikoer kan arbeidsoppgavene tenkes å innebære?
    Tenk gjennom og drøft dagens arbeidsoppgaver.
  3. Er vi forberedt for å jobbe sikkert?
    Er sikkerhetsrisikoene tilstrekkelig håndtert og de rette forberedelsene gjort?

Ta vare på hverandre

Oppstår det en usikker situasjon, må dere ta Time Out, iverksette nødvendige tiltak og fortsette arbeidet under trygge forhold. Ta vare på hverandre og etabler en rutine som kan redde liv.

Briefingen krever ikke dokumentasjon. Hvis det er behov for å oppdatere risikoanalyser eller sikkerhetsinstrukser, skal dette gjøres før arbeidet starter.

Ledelsen på stedet er ansvarlig for å oppmuntre alle produksjonsteam til å gjennomføre den daglige sikkerhetsbriefingen. Under beslektede dokumenter finner dere en plakat om daglige sikkerhetsbriefinger, som kan henges opp.