Stilleboken

Stilleboken er en viktig del av vår sikkerhetskultur. Den skal oppmuntre oss til å reagere og handle i situasjoner hvor vi er usikre og når noen oppfører seg på en uforsvarlig måte.