Sikker atferd i fokus på årets Awareness Day

Årets Awareness Day holdes klokken 09.00 onsdag 5. september. Formålet med Awareness Day er å rette søkelyset mot HMS-spørsmål gjennom å reflektere rundt vår egen atferd, gjøre HMS til en del av bedriftskulturen og bidra til at vi når visjonen om null ulykker.

Klokken 09.00 første onsdag i september hvert år samles alle medarbeidere på sine respektive arbeidsplasser i produksjonen eller på kontoret. Agendaen og fokusområdet for dagen er felles for hele NCC, og hensikten er å reflektere, diskutere og senere følge opp resultatet av dagen. Årets Awareness Day omfatter aktiviteter som tar utgangspunkt i ulike temaer. Tema/aktivitet avgjøres av hva ansvarlig leder mener vil gjøre en forskjell for teamet ditt når det gjelder HMS-atferd.

Hvordan, hvor, når?

Awareness Day skal holdes på alle NCCs arbeidsplasser på samme dag og klokkeslett. Alt arbeid skal da stanse til fordel for en felles diskusjon om arbeidsmiljø. Det er ansvarlig leder på arbeidsplassen som samler alle medarbeidere til møtet. Underentreprenører, konsulenter og andre medarbeidere som er til stede denne dagen, skal også få tilbud om å delta i diskusjonen. Også byggherren/kunden er velkommen til å delta. Awareness Day starter alltid kl 09.00.