Awareness-dag

Den første onsdagen i september hvert år arrangerer vi Awareness Day for å øke bevisstheten rundt sikkerhet og styrke vår felles sikkerhetskultur. I dag bruker hele organisasjonen felles verktøy for å reflektere over og fokusere på helse- og sikkerhetsspørsmål, for å fremme et trygt arbeidsmiljø.

Awareness Day fokuserer på helse- og sikkerhetsspørsmål ved å ta opp våre holdninger og atferd som team og enkeltpersoner i forhold til sikkerhet. Det avholdes den første onsdagen i september hvert år. Klokken 09.00 samles vi i teamene våre for å følge en fast agenda og diskutere et fokusområde som er felles i hele NCC-konsernet. Resultatet av diskusjonene følges opp senere av hvert team.

Formålet med Awareness Day 

Siden 2011 har NCC holdt Awareness Day for å støtte en sikkerhetskultur som bidrar til vårt langsiktige mål om å redusere ulykker generelt og eliminere alvorlige ulykker og hendelser.