Awareness-dag

Den første onsdagen i september hvert år gjennomfører vi Awareness Day for å øke bevisstheten rundt sikkerhet og styrke vår felles sikkerhetskultur. I dag bruker hele organisasjonen felles verktøy for å reflektere over og fokusere på helse- og sikkerhetsspørsmål, for å fremme et trygt arbeidsmiljø.

Awareness Day fokuserer på helse- og sikkerhetsspørsmål ved å ta opp våre holdninger og atferd som team og enkeltpersoner i forhold til sikkerhet. Det avholdes den første onsdagen i september hvert år. Klokken 09.00 samles vi i teamene våre for å følge en fast agenda og diskutere et fokusområde som er felles i hele NCC-konsernet. Resultatet av diskusjonene følges opp senere av hvert team. 

Awareness Day 4 september, 2024 

Tema: Jeg går aldri på kompromiss med sikkerheten. Jeg setter alltid sikkerheten først. 

Årets tema, "JJeg går aldri på kompromiss med sikkerheten. Jeg arbeider trygt eller ikke i det hele tatt." fremhever det kritiske behovet for å gjenkjenne og adressere risikofylt atferd som kan føre til utrygge og usunne arbeidsmiljøer. 

Formålet med Awareness Day  

Siden 2011 har NCC gjennført Awareness Day for å støtte en sikkerhetskultur som bidrar til vårt langsiktige mål om å redusere ulykker generelt og eliminere alvorlige ulykker og hendelser.