Awareness Day 2022 – våg å ta en Time Out

Awareness Day fokuserer på helse og sikkerhet ved å øke bevisstheten om våre holdninger og atferd som team og individ. Vi ønsker at Awareness Day skal bidra til en kultur der helse og sikkerhet er en naturlig del av vår måte å jobbe på, og som bidrar til et sunnere arbeidsmiljø og vår visjon om null ulykker.

Hvordan, hvor, når? 

Awareness Day skal holdes på alle NCCs arbeidsplasser på samme dag og klokkeslett. Alt arbeid skal da stanse til fordel for en felles diskusjon om arbeidsmiljø. Det er ansvarlig leder på arbeidsplassen som samler alle medarbeidere til møtet. Underentreprenører, konsulenter og andre medarbeidere som er til stede denne dagen, skal også få tilbud om å delta i diskusjonen. Også byggherren/kunden er velkommen til å delta. Awareness Day starter alltid kl 09.00. 

Hva er Awareness Day? 

Kl. 09.00, første onsdag i september, samles alle ansatte i sine respektive team for å følge en fastsatt agenda basert på et fokusområde som hele NCC har til felles. Agendaen skal bidra til refleksjon og diskusjon, og resultatet skal senere følges opp på de respektive arbeidsplassene.