Sikker atferd i fokus på årets Awareness Day

Årets Awareness Day holdes klokken 09.00 onsdag 1. september. Formålet med Awareness Day er å rette søkelyset mot HMS-spørsmål gjennom å reflektere rundt vår egen atferd, gjøre HMS til en del av bedriftskulturen og bidra til at vi når visjonen om null ulykker.

Klokken 09.00 første onsdag i september hvert år samles alle medarbeidere på sine respektive arbeidsplasser i produksjonen eller på kontoret. Agendaen og fokusområdet for dagen er felles for hele NCC, og hensikten er å reflektere, diskutere og senere følge opp resultatet av dagen. Fokusområdet for dette året er: Sikker adferd.

Hvordan, hvor, når?

Awareness Day skal holdes på alle NCCs arbeidsplasser på samme dag og klokkeslett. Alt arbeid skal da stanse til fordel for en felles diskusjon om arbeidsmiljø. Det er ansvarlig leder på arbeidsplassen som samler alle medarbeidere til møtet. Underentreprenører, konsulenter og andre medarbeidere som er til stede denne dagen, skal også få tilbud om å delta i diskusjonen. Også byggherren/kunden er velkommen til å delta. Awareness Day starter alltid kl 09.00.

Hvorfor har vi Awareness Day?

Formålet med Awareness Day er å sette fokus på helse- og sikkerhetsspørsmål ved å håndtere vår adferd på en god måte og gjøre helse og sikkerhet til en naturlig del av vår kultur. Dette vil bidra til å nå vår visjon om null ulykker.