HMS-uken 3. til 7. mai 2021

HMS-uka ble også i 2021 tilpasset den pågående koronasituasjonen. Det medførte at ingen aktiviteter under HMS-uka var obligatoriske pga. Covid-19. Dette for å være sikre på at alle smittevernstiltak ble overholdt. HMS-uka arrangeres i hele NCC.

Arbeidsmiljøet er alltid viktig på arbeidsplassene våre. HMS-uka gir oss muligheten til å holde fokus på arbeidsmiljøet i en situasjon der endringer og justeringer stadig må gjøres.

NCC arrangerer HMS-uken en gang i året. Det utarbeides ukeplaner på alle arbeidssteder, og tema for aktivitetene er knyttet opp mot aktuelle tema for forbedring på stedet. Medarbeidere, ledere, leverandørene og andre aktører som NCC samarbeider med, bidrar og deltar i arrangementet.

I 2022 arrangeres HMS-uken 2. til 6. mai.

 

Hvorfor har vi en HMS-uke?

  • NCC's HMS-uke er en uke der arbeidsplassen din velger og utfører forskjellige HMS-aktiviteter. Disse skal gi inspirasjon og kunnskap om HMS slik at vi nærmer oss vår visjon om null ulykker.
  • Sammen styrker vi vår sikkerhetskultur.