I 2024 arrangeres HMS-uken 27. til 31. mai.

Arbeidsmiljøet er alltid viktig på arbeidsplassene våre. HMS-uka gir oss muligheten til å holde fokus på arbeidsmiljøet i en situasjon der endringer og justeringer stadig må gjøres.

NCC arrangerer HMS-uken en gang i året. Det utarbeides ukeplaner på alle arbeidssteder, og tema for aktivitetene er knyttet opp mot aktuelle tema for forbedring på stedet. Ledere, medarbeidere, leverandører og andre aktører som NCC samarbeider med, skal bidra og delta i arrangementet.

 

Hvorfor har vi en HMS-uke?

  • NCC's HMS-uke er en uke der arbeidsplassen din velger og utfører forskjellige HMS-aktiviteter. Disse skal gi inspirasjon og kunnskap om HMS slik at vi nærmer oss vår visjon om null ulykker.
  • Sammen styrker vi vår sikkerhetskultur.