HMS-uka 2020 11.-15. mai

HMS-uka blir i år tilpasset den pågående koronasituasjonen. Det betyr at HMS-uka skal gjennomføres på en trygg måte og i henhold til vårt arbeid med å redusere spredningen av viruset. Aktiviteter kan flyttes utendørs eller gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy. HMS-uka 2020 arrangeres i hele NCC.

Arbeidsmiljøet er alltid viktig på arbeidsplassene våre. HMS-uka gir oss muligheten til å holde fokus på arbeidsmiljøet i en situasjon der endringer og justeringer stadig må gjøres.

I år vil HMS-uka bli gjennomført med justeringer og tilpasninger til dagens situasjon, samt myndighetskravene i hvert land. Følgende tilpasninger er gjort:

 • Ingen registrering av aktiviteter på forhånd

 • Færre aktiviteter; 1 i stedet for 2

 • Det kreves ikke egne mål for arbeidsplassen

 • Oppfølging vil bare bli gjennomført hvis det er relevant

 • Forslag til aktiviteter er tilpasset landets tiltak og forskrifter

 • Leverandører eller andre interessenter vil bli bedt om å utarbeide nettbaserte løsninger

 • Online og utskrivbart materiale er tilpasset diskusjoner i mindre grupper og kan utføres utendørs eller for enkeltpersoner

Hvorfor har vi en HMS-uke?

 • NCC's HMS-uke er en uke der arbeidsplassen din velger og utfører forskjellige HMS-aktiviteter. Disse skal gi inspirasjon og kunnskap om HMS slik at vi nærmer oss vår visjon om null ulykker.
 • Sammen styrker vi vår sikkerhetskultur.

Tips om utførelse av aktiviteter

 • Hold avstand og vær omhyggelig med håndhygiene.
 • Bruk om mulig digitale løsninger for gruppediskusjoner, både internt og for eksterne interessenter.
 • Del inn i små grupper eller utfør aktiviteter individuelt.
 • Utfør aktiviteter utendørs. For å gjøre det enklere:
 • Bruk en mobil tavle eller lignende.
 • Skriv ut papirkopier, plast hvis nødvendig.
 • Bruk bord, benker og værbeskyttelse.
 • Forbered ekstra hvis du planlegger å bruke bilde og lyd utendørs.

Mål

 • Å gjennomføre oppstartsmøte
 • Å planlegge og utføre minst en HMS-aktivitet med teamet ditt
 • Å invitere underleverandører som jobber på arbeidsstedet

Justeringer pga. koronaviruset

 • Færre aktivitetsmål (1 i stedet for 2)
 • Det oppfordres til at mål ikke er spesifikke for arbeidsstedet
 • Oppfølging er kun nødvendig dersom det er relevant
 • I overensstemmelse med forskrifter i kommuner/land
 • Leverandører eller andre interessenter vil bli bedt om å forberede onlineløsninger
 • Benytt online- og utskriftsmateriale som egner seg for utendørsdiskusjoner i mindre grupper eller individuelt
 • Vurder muligheten for å dele inn arbeid i mindre gruppediskusjoner
 • Teams som bruker digitale løsninger
 • Del opp i små grupper på arbeidssteder eller bruk digitale løsninger, og følg landets forskrifter for korona eller spesifikke arbeidssteds-forskrifter.

Hvordan?

Ledere med personalansvar er ansvarlige for å gjennomføre uken.

Oppgaver:

 1. Involver og informer dine ansatte om hva dere skal gjøre i løpet av uken: Se på aktiviteter som passer din virksomhet. Hva inspirerer deg og hva vil du lære mer om?
 2. Inviter underleverandørene på arbeidsstedet.
 3. Forbered presentasjonen til oppstartsmøtet (PPT-mal).