Helse- og sikkerhetsuken

Fra 28. mai til 1. juni 2018 avholder NCC konsernets tredje felles helse- og sikkerhetsuke.

Hvorfor?

Helse- og sikkerhetsuken gjør det mulig å gjennomføre aktiviteter innen området helse og sikkerhet for å øke engasjementet for temaet ytterligere.

NCC Norge har sju ganger tidligere gjennomført tiltaket.

Tenk på hvilke aktiviteter som passer for nettopp deres virksomhet, eller velg noen av forslagene som er gitt. Hva inspirerer dere/hva ønsker dere å lære mer om?

Det overordnede formålet er å rette søkelyset mot og styrke vår felles sikkerhetskultur ytterligere.

Hva?

2018 er det andre året da hele NCC sammen gjennomfører en helse- og sikkerhetsuke. Denne finner sted 28.mai –1. juni.

Hvordan?

Ansvarlig leder tilrettelegger slik at samtlige medarbeidere i NCC er med på aktivitetene på respektive arbeidsplass i løpet av uken. Øvrige/andre skal inviteres av ansvarlig leder.