NCC Compass

Kompasset er et redskap for å klargjøre korrekt adferd blant NCCs ansatte. Man har utviklet Kompasset på grunn av vanskelighetene rundt
å vite akkurat hvordan man skal opptre i ulike situasjoner. Kompasset er et supplement til Code of Conduct, hvor grunnlaget for handlingene våre er reflektert i våre verdier.

Les mer om NCC Compass på Starnet, hvor du finner informasjon om hvordan man opptre i hverdagssituasjoner, samt hvem du bør kontakte dersom du er usikker på hva som er riktig å gjøre.

Kompasset er en guide, en mal for din handling. Du mottar både konkrete tips og tilgang til navigatører dersom du har spørsmål. Navigatørene er NCC-ansatte utstedt av de ulike forretningsområ- dene. De er trent opp til å kunne svare på dine spørsmål.

NCC Compass har to funksjoner som gør ting lettere for deg

Ask-me funksjonen er basert på tanken om at det er bedre å stille et spørsmål en gang for mye enn en gang for lite.

Tell-me funksjonen gir informasjon om hvordan du bør opptre om du oppdager at noe er galt.