Tell Me

Hvis du som ansatt i NCC opplever eller på andre måter får informasjon om atferd i NCC som ikke er i samsvar med Code of Conduct/de etiske retningslinjene, må du umiddelbart: 

Tell Me

Tell Me is a whistleblowing function where employees can report any breaches of NCC’s Code of Conduct or applicable legislation.

f you, as an employee of NCC, experience or otherwise receive information concerning behaviour within NCC that violates NCC’s code of conduct or applicable legislation, you must report it immediately.

  • Eksempler på informasjon som skal rapporteres:
  • Økonomisk kriminalitet som bestikkelser, bestikkelser, svindel og forfalskninger
  • Brudd på konkurranse - og kartelllover
  • Brudd på lover og regler om håndtering av personopplysninger
  • Brudd på revisjons -, finans - og skatteområdet
  • Alvorlige former for diskriminering og trakassering

Rapportere

Du kan rapportere til din leder, din linjeleder, linjeleders leder, Økonomi, HR, Juridisk/Compliance

Hvis du av en eller annen grunn mener at spørsmålet ikke er egnet for en av disse, kan du bruke Tell Me – funksjonen. Du kan velge å forbli anonym, og identiteten din vil ikke bli oppgitt

Norway

Toll free Number:
800-18333

Webservice URL:
www.speakupfeedback.eu

Access code:
10280
Language option: 1 - Norwegian, 2 - English