NCCs styre

NCCs styre består av seks medlemmer valgt av selskapet, tre kvinner og tre men. I styret er det også inkludert tre supplerende medlemmer som representerer de ansatte. Styremedlemmene velges for ett år. Styret arbeider med strategiske spørsmål, forretningsplaner, årsregnskap og større investeringer samt beslutninger som i følge beslutningsbestemmelsen kun skal behandles av styret.

tomas_billing_ncc40485
Tomas Billing

Styreleder

Født 1963 Siv.øk. Ordinært styremedlem siden 1999 og leder siden 2001.

Adm.dir. i Nordstjernan AB. Styremedlem i Stenas Sfärråd og Parkinson Research Foundation. Har blant annet tidligere erfaring som adm.dir. i Hufvudstaden AB og Monark Bodyguard AB. Aksjeinnehav i NCC AB: 20 600 A-aksjer og 75 400 B-aksjer.

viveca_axson_johnson_ncc40487 (1)
Viveca Ax:son Johnson

Ordinært styremedlem

Født 1963 Ordinært styremedlem siden 2014

Viveca Ax:son Johnson har vært styreleder i Nordstjernan AB siden 2007. Hun har 17 års erfaring fra ulike stillinger innen Nordstjernankonsernet. Viveca er blant annet styremedlem i Rosti AB, Etac AB og Antti Ahlström Perilliset Oy. Aksjeinnehav i NCC: 74 000 B-aksjer og 25 000 A-aksjer samt 44 000 B-aksjer gjennom privat selskap.

sven-olof_johansson_ncc40499 (1)
Sven-Olof Johansson

Ordinært styremedlem

Født 1945 Pol. mag. Ordinært styremedlem siden 4. april 2012.

Vise-adm.dir. og hovedeier i FastPartner AB siden 1996. Styremedlem i Allenex AB og Autoropa AB. Har blant annet tidligere vært selvstendig næringsdrivende og entreprenør Aksjeinnehav i NCC AB: 100 000 B-aksjer via selskap.

ulla_litzen_ncc40486 (1)
Ulla Litzén

Ordinært styremedlem

Født 1956 Siv.øk. og MBA. Ordinært styremedlem siden 2008

Styremedlem i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB og AB SKF. Har blant annet tidligere erfaring som adm.dir. i W Capital Management AB 2001–2005 og direktør i Investor AB 1996–2001. Aksjeinnehav i NCC AB: 3 400 B-aksjer.

christoph_vitzthum_ncc40479 (1)
Christoph Vitzthum

Ordinært styremedlem

Født 1969. Mag. i øk. Ordinært styremedlem siden 2010.

Er en del av styret til det finske industrikonsernet Wärtsilä Oyj Abp og direktør i virksomhetsområdet Wärtsilä Services. Har blant annet tidligere erfaring som direktør i Wärtsilä Power Plants 2006–2009, Wärtsilä Propulsion, adm.dir. 2002–2006, Wärtsilä Oyj Abp, Ship Power, økonomi- og finanssjef 1999–2002. Aksjeinnehav i NCC AB: 0.

carina_edblad_ncc40482 (1)
Carina Edblad

Ordinært styremedlem

født 1963 Ordinært styremedlem siden 2014.

Carina Edblad er siv.ing. ved Chalmers tekniske høyskole. Adm.dir. i Färdig Betong AB siden 2011. Carina har 25 års erfaring fra Skanska AB og har jobbet i byggeprosessens alle faser. Hun har vært linjeleder og stabssjef innen ulike virksomheter i Norden. Aksjeinnehav i NCC: 0 aksjer

lars_bergqvist_ncc40478-kopia
Lars Bergqvist

Ordinært styremedlem

Født 1951 Bygningsingeniør. Ordinært styremedlem siden 1991.

Ansatt siden 1975 Fagforeningens kontaktperson i NCC. Arbeidstakerrepresentant for Ledarna. Andre oppdrag: styreleder i Byggcheferna. Aksjeinnehav i NCC AB: 1 140 A-aksjer og 200 B-aksjer (inkl. nærstående).

kart_g_sivertsson_ncc40477
Karl G Sivertsson

Ordinært styremedlem

Født 1961 Snekker. Ordinært styremedlem siden 2009.

Ansatt siden 1986 Fagforeningens kontaktperson i NCC. Arbeidstakerrepresentant for Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Andre oppdrag: visestyreleder i Byggnads region MellanNorrland samt stedfortreder i Byggnads forbundsstyre. Aksjeinnehav i NCC AB: 0.

karl-johan_andersson_ncc40480
Karl-Johan Andersson

Ordinært styremedlem

Født 1964 Belegningsarbeider. Ordinært styremedlem siden 2011 Ansatt siden 1984.

Ansatt siden 1984 Fagforeningens kontaktperson i NCC. Arbeidstakerrepresentant for SEKO. Andre oppdrag: Styremedlem i SEKO Väg och Ban, Skåne. Styreleder i belegningsavdelingen i Skåne Aksjeinnehav i NCC AB: 0.

liz_karlehem_ncc40484 (1)
Lis Karlehem

Stedfortreder

Født 1963 Systemforvalter Stedfortreder siden 2009.

Stedfortreder siden 2009 Ansatt siden 1999 Arbeidstakerrepresentant for Unionen (Svenska Industritjänstemannaförbundet). Systemforvalter hos IT Sverige. Aksjeinnehav i NCC AB: 0.

mats_johansson_ncc40481
Mats Johansson

Stedfortreder

Født 1955 Snekker. Stedfortreder fra 2011.

Ansatt siden 1977 Snekker og kontaktperson for fagforeningen i NCC samt hovedverneombud. Arbeidstakerrepresentant fra Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Andre oppdrag: Ordinært styremedlem i Byggnads - Region Småland/Blekinge. Aksjeinnehav i NCC AB: 100 B-aksjer.

hakan_broman_ncc40490 (1)
Håkan Broman

Sjefsjurist

Født 1962 Fil.kand. og jur.kand. Sjefsjurist i NCC AB.

Styresekretær i NCC AB siden 2009. Aksjeinnehav i NCC AB: 500 B-aksjer.