NCCs styre

NCCs styre består av sju medlemmer valgt av selskapet, fire kvinner og tre menn. I styret er det også inkludert tre supplerende medlemmer som representerer de ansatte. Styremedlemmene velges for ett år. Styret arbeider med strategiske spørsmål, forretningsplaner, årsregnskap og større investeringer samt beslutninger som i følge beslutningsbestemmelsen kun skal behandles av styret.

tomas_billing_ncc40485
Tomas Billing

Styreleder

Født 1963. Siviløkonom. Ordinært styremedlem siden 1999 og leder siden 2001.

Adm.dir. i Nordstjernan AB. Styremedlem i Stenas Sfärråd og Parkinson Research Foundation. Har blant annet tidligere erfaring som adm.dir. i Hufvudstaden AB og Monark Bodyguard AB. Aksjeinnehav i NCC AB: 20 600 A-aksjer og 75 400 B-aksjer.

viveca_axson_johnson_ncc40487 (1)
Viveca Ax:son Johnson

Ordinært styremedlem

Født 1963 Ordinært styremedlem siden 2014

Viveca Ax:son Johnson har vært styreleder i Nordstjernan AB siden 2007. Hun har 17 års erfaring fra ulike stillinger innen Nordstjernankonsernet. Viveca er blant annet styremedlem i Rosti AB, Etac AB og Antti Ahlström Perilliset Oy. Aksjeinnehav i NCC: 74 000 B-aksjer og 25 000 A-aksjer samt 44 000 B-aksjer gjennom privat selskap.

Geir Magne Aarstad
Geir Magne Aarstad

Ordinært styremedlem

født 1960. Sivilingeniør. Ordinært styremedlem siden 2017.

Han er formann og partner i GRAA as siden 2011. Geir Magne har 30 års erfaring fra byggebransjen, blant annet som adm. direktør i AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudi-Arabia) 2009-2011, adm. direktør i Skanska Norge (2004-2009) och regionssjef i Skanska Norge (2001-2004).

ulla_litzen_ncc40486 (1)
Ulla Litzén

Ordinært styremedlem

Født 1956 Siv.øk. og MBA. Ordinært styremedlem siden 2008

Styremedlem i Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, Boliden AB, Husqvarna AB og AB SKF. Har blant annet tidligere erfaring som adm.dir. i W Capital Management AB 2001–2005 og direktør i Investor AB 1996–2001. Aksjeinnehav i NCC AB: 3 400 B-aksjer.

Birgit Norgaard
Birgit Nørgaard

Ordinært styremedlem

født 1958. Siviløkonom, MBA. Ordinært styremdelem siden 2017.

Nestleder i styret i NNE Pharmaplan A/S, den danske stats IT-prosjektråd og Danish Growth Capital 1. Styreleder i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., Cobham Plc, RGS 90 A/S og Danish Growth Capital II. Nørgaard har innehatt ledende roller innen flere bransjer, blant annet som konsernsjef i Carl Bro A/S (2003-2010), COO i Grontmij NV (2006-2010) samt CFO og COO i Danisco Distillers A/S (1993-2000).

carina_edblad_ncc40482 (1)
Carina Edblad

Ordinært styremedlem

født 1963 Ordinært styremedlem siden 2014.

Carina Edblad er siv.ing. ved Chalmers tekniske høyskole. Adm.dir. i Färdig Betong AB siden 2011. Carina har 25 års erfaring fra Skanska AB og har jobbet i byggeprosessens alle faser. Hun har vært linjeleder og stabssjef innen ulike virksomheter i Norden. Aksjeinnehav i NCC: 0 aksjer

Mats Jonsson
Mats Jönsson

Ordinært styremedlem

født 1957. Sivilingeniør. Ordinært styremedlem sidan 2017.

Styreformann i Logent samt stremedlem i Coor og Infratek. Mats har lang erfaring fra både bygg- og servicemanagementbransjen, blant annet som adm. direktør og konsernsjef for Coor Service Management (2004-2013), forretningsområdesjef i Skanska Services (2000-2004) og som divisjonssjef i Skanska Sverige (1998-2000).

lars_bergqvist_ncc40478-kopia
Lars Bergqvist

Ordinært styremedlem

Født 1951 Bygningsingeniør. Ordinært styremedlem siden 1991.

Ansatt siden 1975 Fagforeningens kontaktperson i NCC. Arbeidstakerrepresentant for Ledarna. Andre oppdrag: styreleder i Byggcheferna. Aksjeinnehav i NCC AB: 1 140 A-aksjer og 200 B-aksjer (inkl. nærstående).

kart_g_sivertsson_ncc40477
Karl G Sivertsson

Ordinært styremedlem

Født 1961 Snekker. Ordinært styremedlem siden 2009.

Ansatt siden 1986 Fagforeningens kontaktperson i NCC. Arbeidstakerrepresentant for Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Andre oppdrag: visestyreleder i Byggnads region MellanNorrland samt stedfortreder i Byggnads forbundsstyre. Aksjeinnehav i NCC AB: 0.

karl-johan_andersson_ncc40480
Karl-Johan Andersson

Ordinært styremedlem

Født 1964 Belegningsarbeider. Ordinært styremedlem siden 2011 Ansatt siden 1984.

Ansatt siden 1984 Fagforeningens kontaktperson i NCC. Arbeidstakerrepresentant for SEKO. Andre oppdrag: Styremedlem i SEKO Väg och Ban, Skåne. Styreleder i belegningsavdelingen i Skåne Aksjeinnehav i NCC AB: 0.

Bengt Goransson
Bengt Göransson

Varamedlem

Født 1959. Installasjonsleder. Stedfortreder siden 2017.

Kontaktperson for fagforeningen i NCC. Arbeidstagerrepresentant for Unionen.

mats_johansson_ncc40481
Mats Johansson

Varamedlem

Født 1955 Snekker. Stedfortreder fra 2011.

Ansatt siden 1977 Snekker og kontaktperson for fagforeningen i NCC samt hovedverneombud. Arbeidstakerrepresentant fra Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Andre oppdrag: Ordinært styremedlem i Byggnads - Region Småland/Blekinge. Aksjeinnehav i NCC AB: 100 B-aksjer.

Ann-Marie_Hedbeck_beskuren
Ann-Marie Hedbeck

Sjefsjurist

Født 1972. Jur.kand. Konstituert sjefsjurist, NCC AB. Ansatt i NCC siden 2017.